Zápisy ke studiu

Řádná výuka v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno bude zahájena podle platných rozvrhů  19. září 2016

Výuka v kombinované formě studia bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin bude zahájena dne 5. září 2016


Studenti bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma), kteří budou žádat o posun do vyšších ročníků (již na VFU studovali) se dostaví od 18.8. - 20.8. od 8.00 do 11.00 na studijní oddělení FVHE k paní Fejtové. Zde předloží vyplněnou tabulku, o kterou si požádají s předstihem e-mailem na studijním oddělení. Předměty budou uznány a student bude zařazen do vyššího ročníku. Bez této náležitosti nebude možno zařazení do vyššího ročníku v září udělat !!!

 

Zápisy do jednotlivých roků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

Rok studia Datum Čas Místo
Magisterský studijní program
1. rok studia 29. srpna 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
2. rok studia 12. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
3. rok studia 13. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
4. rok studia 14. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
5. rok studia 15. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
6. rok studia 7. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)
1. rok studia 30. srpna 2016
(následuje vyřizování ISIC karty a focení - ukončení 15-16 hod)
  9:00 - 12:30 (ukončení kolem 16:00) posluchárna prof. Lenfela
2. rok studia 12. září 2016   9:00 - 12:30 poč. cvičebna SIC
3. rok studia 14. září 2016   9:00 - 12:30 poč. cvičebna SIC
Bakalářský studijní program - Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)
1. rok studia 31. srpna 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
2. rok studia 1. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
3. rok studia 12. září 2016   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
Bakalářský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (prezenční forma)
1. rok studia 5. září 2016   9:00 - 12:00 poč. učebna SIC
Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)
1. rok studia 23. srpna 2016   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
2. rok studia 25. srpna 2016   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
3. rok studia 26. srpna 2016   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
Navazující magisterský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin
1. rok studia 2. září 2016   9:00 - 12:00 posluchárna prof. Lenfelda
2. rok studia 6. září 2016   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
Navazující magisterský studijní program - Ochrana zvířat a welfare
1. rok studia 2. září 2016   9:00 - 12:00 SIC PC učebna
2. rok studia 30. srpna 2016   9:00 - 12:00 SIC PC učebnaU zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • občanský průkaz
  • v případě nespárování platby 210,-Kč ve STAGU za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Neplatí pro studenty kombinované formy studia. Průkaz Student zůstává v platnosti od 1. roku studia bez dalších poplatků.

  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu  a v počítačovém programu STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.