Časový harmonogram závěrečných prací

Harmonogram závěrečných (bakalářských, diplomových a rigorózních) prací na FVHE

Za správný postup při vedení agendy závěrečných prací je odpovědný přednosta ústavu.

Postup Odpovědnost Termín
    bakalářská diplomová rigorózní
Předání návrhů témat proděkance Přednosta ústavu 30. duben
Přihlašování studentů na ústavy Student 31. říjen
Předání vyplněného a vytištěného formuláře ze STAGu „ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ /DIPLOMOVÉ/ RIGORÓZNÍ PRÁCE“ na studijní oddělení. Formulář musí být opatřen originálním razítkem a podpisy, musí obsahovat téma práce v ČJ a AJ, jméno vedoucího práce, zásady pro vypracování a seznam literatury Přednosta ústavu 30. listopad 30. listopad (podle přihlášení, nejpozději 9. semestr)
Zadání oponentů pro práci do STAGu Přednosta ústavu 31. prosinec
Odevzdání práce na ústav Student 31. březen
Zadání údajů do STAGu (datum odevzdání práce) Kontrola názvu práce ve STAGu a v tištěné podobě Přednosta ústavu 15. duben
Zajištění oponentských posudků Přednosta ústavu od 1. dubna do 15. května
Předání prací na studijní oddělení Přednosta ústavu do 31. května