Termíny obhajob a komise pro obhajobu závěrečných prací

Termíny obhajob a seznam studentů

 

Komise pro obhajobu závěrečných prací pro akademický rok 2016/2017

Bezpečnost a kvalita potravin

  Bakalářské práce Diplomové a rigorózní práce
Předseda Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.  Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
Členové Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM  MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.  Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.
Ing. Jana Blahová, Ph.D.  Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
Ing. František Ježek, Ph.D.  doc. Ing. David Zapletal, Ph.D.
Mgr. Lucie Polcarová, Ph.D.  Ing. Jana Blahová, Ph.D.
MVDr. Michaela Králová, Ph.D.  Ing. Jana Doleželová, Ph.D.
   Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
   MVDr. Eva Štercová, Ph.D.

 

 Ochrana zvířat a welfare

  Bakalářské práce Diplomové práce
Předseda Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové Doc. MVDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. Ing. Jana Blahová, Ph.D.