VFU Brno >  FVHE >  Pro uchazeče >  Magisterské studium >  Bilogie - okruhy, literatura

Biologie - tématické okruhy otázek, doporučená literatura


Tématické okruhy otázek k přijímacím zkouškám z biologie

Obecná charakteristika živých soustav
 • Minulost a vznik života na Zemi.
 • Živé soustavy, jejich vznik a vývoj.
 • Jedinec, druh.
 • Vlastnosti organismů, závislost na prostředí, taxonomie organismů.
 • Evoluce, darwinismus.
Struktura živých soustav
 • Chemické složení živých soustav.
 • Nebuněčné formy živých soustav.
 • Buňka – základní jednotka živých systémů.
 • Prokaryotická buňka, eukaryotická buňka.
 • Buněčný metabolismus.
 • Buněčné dělení.
 • Chromozomy, genová exprese, replikace DNA.
 • Chemické složení buňky, buněčné organely.
 • Jednobuněčné organismy.
 • Mnohobuněčné organismy, metabolismus, řízení procesů v organismu, rozmnožování.
 • Životní funkce a individuální vývoj organismů (viry, bakterie, jednobuněčné eukaryotické organismy, houby, rostliny, živočichové).
Genetika
 • Molekulární a cytologické základy dědičnosti.
 • Rekombinace a mutace.
 • Mendelismus, dědičnost mnohobuněčných organismů.
 • Základy genetiky populací.
Zoologie
 • Metabolismus živočichů, tělesná teplota.
 • Výměna plynů mezi živočichy a vnějším prostředím, oběh tělních tekutin, vylučování.
 • Hormonální a nervová regulace.
 • Smysly.
 • Pohyb.
 • Ontogeneze.
 • Systém a fylogeneze živočichů.
 • Etologie, rozšíření živočichů.
 • Prvoci (Protozoa). Vznik mnohobuněčnosti. Houby (Porifera), žahavci (Cnidaria), žebernatky (Ctenophora), ploštěnci (Plathelminthes), hlístice (Nematoda), vířníci (Rotatoria).
 • Měkkýši (Mollusca), kroužkovci (Annelida), členovci (Arthropoda), ostnokožci (Echinodermata), strunatci (Chordata).
Biologie člověka
 • Evoluce člověka.
 • Soustava kosterní, svalová, cévní (včetně krve), dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, krycí, smyslová, řídící.
 • Ontogeneze. Zdraví, nemoc.
Botanika
 • Stavba a struktura rostlinné buňky, pletiva, životní funkce a individuální vývoj rostlin.
 • Výživa a dýchání rostlin.
 • Pohyb rostlin.
 • Nižší rostliny, houby.
Ekologie
 • Organismy a prostředí populace, společenstva, ekosystémy.
 • Ekologická nika.
 • Abiotické a biotické složky prostředí.
 • Potravní ekologie.
 • Péče o životní prostředí. Ochrana přírody.
 • Domestikace a laboratorní chovy zvířat.

Doporučená literatura k přípravě na zkoušku

Ucelená řada učebnic k výuce biologie ve čtyřletém gymnáziu:
 • Kubišta V.: Obecná biologie. Fortuna, Praha 2000.
 • Kincl L. a kol.: Biologie rostlin. Fortuna, Praha 2006.
 • Smrž J. a kol.: Biologie živočichů. Fortuna, Praha 2004.
 • Novotný I., Hruška M.: Biologie člověka. Fortuna, Praha 2005.
 • Šmarda J.: Genetika. Fortuna, Praha 2003.
 • Šlégl J. a kol.: Ekologie a ochrana životního prostředí. Fortuna, Praha 2002.

Copyright 2006 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3, 612 42 Brno, tel.: +420 54156 1111
-
webmaster