OPVK, Q-RAM

OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Projekt Q-RAM (byl již ukončen)

Projekt Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (zkráceně Q-Ram) byl zahájen 1. srpna 2009 a řadil se mezi sedm individuálních projektů národních (dále jen IPn), které realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ESF.

Publikace

Akce

Formuláře

Magisterský studijní program

Doktorský studijní program

Bakalářský a navazující magisterský studijní program