Hodnocení činnosti fakulty

Vnější hodnocení

Vnitřní hodnocení

1) Hodnocení činnosti fakulty

2) Hodnocení kvality výuky studenty


 

Strategický (dlouhodobý) záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FVHE VFU Brno

Dlouhodobý záměr (2011 až 2015)

Dlouhodobý záměr (2006 až 2010)

 

Výroční zprávy

 

Výroční zprávy o činnosti FVHE


Výroční zprávy o hospodaření FVHE