Důležité předpisy a dokumenty

 ZÁKON, STUDIJNÍ A STIPENDIJNÍ ŘÁDY


Směrnice rektora

PŘEDPISY Z DĚKANÁTU FVHE

 

FORMULÁŘE A DOKUMENTY PRO STUDENTY

Zahájení studia

Průběh studia

Ukončení studia

  • Potvrzení o studiu (celková délka studia)
  • Diplom
  • Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)
  • Osvědčení HACCP (pro magisterský a navazující magisterský studijní program)