Důležité předpisy a dokumenty

 ZÁKON, STUDIJNÍ A STIPENDIJNÍ ŘÁDY


Směrnice rektora

PŘEDPISY Z DĚKANÁTU FVHE

  • Statut FVHE (2017)
  • Organizační řád FVHE 2015
  • Volební a jednací řád AS FVHE 2015
  • Jednací řád VR FVHE a Změna jednacího řádu VR FVHE

2017

2015

2013

 

2013 - Systém hodnocení akademických pracovníků

2013 - Systém hodnocení zaměstnanců

 

2011

č. 2/2011 Rozhodnutí - Organizační změny

č. ZS 1/2011 vydávání skript (formulář návrhu)

č. 2/2011 Směrnice - Garanti studijních programů/oborů a předmětů

č. 1/2011 Rozhodnutí - Mimořádné odměňování DSP studentů

č. 1/2011 Směrnice - Zpracování, předložení, obhajoba a zveřejňování písmených pracíč.

 

2010

č. 1/2010 - Archivace a zapůjčování závěrečných prací - postup a pravidla

 

2009

1/2009 – SW audit                          

2008

č. 2/2008 – služební vozidla FVHE (dopravně-provozní řád)

č. 1/2008 – prekurzory a pomocné látky č. 2/2007 – cestovné, stravné, docházka

2007

 

FORMULÁŘE A DOKUMENTY PRO STUDENTY

Zahájení studia

Průběh studia

Ukončení studia

  • Potvrzení o studiu (celková délka studia)
  • Diplom
  • Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)
  • Osvědčení HACCP (pro magisterský a navazující magisterský studijní program)