Granty, výzkumné záměry a projekty

 

 


 

ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INSTITUTU CEITEC

 

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě. Jeho celková dotace je 5 245 000 000 Kč z OP VaVpI.

Je realizován v období 2011 – 2015 s pětiletým obdobím udržitelnosti. Podíl VFU Brno na projektu je 61 841 873 Kč.

 

Partneři:

  • 6 partnerů: MU, VUT v Brně, VFU, MENDELU, Ústav fyziky materiálů AV ČR, VÚVeL (Partnerská smlouva)
  • 7 výzkumných programů (VFU: Molekulární veterinární medicína), 63 výzkumných skupin

Koordinátorem výzkumného programu na VFU Brno je Prof. Hořín. Na půdě univerzity je vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE:

  • RG-7-2 Molekulární bakteriologie (prof. Ivan Literák)
  • RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. Iva Steinhauserová) – skupina je zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických patogenů v potravinovém řetězci – v roce 2014 byly přiděleny provozní prostředky ve výši 246 407 Kč.

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého kreditu univerzity.

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 

V roce 2014 pokračoval projekt VEGA - Monitorovanie 137Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. Vedecká grantová agantúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA 1/0415/13 – prof. Dvořák (spoluřešitel) – (500 EUR).

 

V roce 2014 byl podán mezinárodní projekt HORIZONT 2020 s názvem „Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sector“ prof. Večerkem a doc. Voslářovou (spoluřešitelé). Projektu se účastní 7 evropských univerzit a FVHE se na něm podílí 3,09%. Projekt byl přijat s dobou řešení 30 měsíců.