Mobility

 

GRANTY IMA

 

Mobility v roce 2014

V roce 2014 pokračovala FVHE VFU Brno v rozšiřování programu mobilit, a to formou účasti v programech zejména ERASMUS+ a CEEPUS. V rámci podpory mobilit studentů a učitelů byly uzavírány také krátkodobé smlouvy.  Na FVHE uskutečnilo studijní pobyt či stáž 11 studentů a 4 učitelé. Vyjelo 12 studentů (Turecko, Španělsko, Německo, Slovinsko, Irsko) a 4 učitelé (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko).

 

FVHE VFU Brno v roce 2014 organizovala také další ročník mezinárodní měsíční letní školy zaměřené na hygienu potravin. Školy se zúčastnilo 17 studentů z Polska, Turecka, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Španělska, Itálie a Srbska.

 

V roce 2014 fakulta uvítala skupinu 10 akademických pracovníků a 2 studentů DSP z Institutu hygieny potravin z Veterinární fakulty Univerzity v Ankaře. Cílem bylo najít společné cíle pro budoucí kooperaci v mezinárodních projektech a vědecko-výzkumné činnosti.

V březnu a květnu se uskutečnila tradiční výměna studentů mezi FVHE a Veterinární fakultou v Lipsku. Z obou fakult se výměny zúčastnilo 7 studentů.

 

Velkou finanční podporu pro zejména studenty DSP přinesla Interní mobilitní agentura IMA VFU Brno, která v roce 2014 zahájila svoji činnost a FVHE přidělila částku 1 410 760 Kč. V roce 2014 bylo v rámci agentury podáno 32 projektů a financováno bylo 23 projektů – 15 studentů a 8 akademických pracovníků. Finanční prostředky umožnily studentům vycestovat na univerzity v zahraničí (Švédsko, Rakousko, Irsko, Kolumbie, Francie, Itálie, USA, Rusko, Kanada, Brazílie, Španělsko a získat další dovednosti a zkušenosti v jejich vědecko-výzkumné práci a také navázat či prohloubit spolupráci.

 

Druh mobility

Studenti

Akademičtí pracovníci

Erasmus, Erasmus+

23

8

Letní škola

17

-

IMA VFU Brno

15

8

ostatní

9

10

Celkem     

64

26