Seznam publikací (List of publication) 2009

V roce 2009 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:
In 2009, academics of FVHE VFU Brno wrote these scientific publications:

 

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor
87 (*2)
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
2 (*12)
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
25 (*10)
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
- (*41)
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
- (*40)
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
- (*102)
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
- (*44)
Certifikovaná metodika a postup
Certified Methodology and Procedure
1 -
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
- (*7)
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
-      (*6)
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
-      (*6)
Doktorské disertační práce       
PhD theses
-   (*13)
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
-      (*2)


Seznam obsahuje jak publikace výhradně s dedikací v rámci řešených projektů nebo programů na VFU Brno, tak i  příspěvky, jejichž dedikace pochází z externí vědecké a výzkumné činnosti. Symbol * - nehodnocené publikace.
The list includes both: the publications exclusively with dedication in the ambit of projects or programmes at VFU Brno, as well as contributions with dedication from external scientific and research work. Symbol* - non evaluated works.

Abecední seznam hodnocených publikací (Alphabetic list of evaluated works)
Seznam publikací podle ústavů - nehodnocené publikace (Publishing activity of individual departments - non evaluated works)