Publikace

Vědecká a výzkumná činnost zaujímá značný podíl z celkové tvůrčí činnosti akademických pracovníků vysokých škol. Kromě těchto pracovníků se do vědeckovýzkumné činnosti zapojují studenti všech studijních programů, kteří pod vedením zkušených pedagogů společně publikují výsledky své práce ve vědeckých nebo odborných časopisech, anebo předkládají souhrnně výsledky své vědecké práce v doktorských disertačních, diplomových, rigorózních nebo bakalářských pracích.

Nejvyšší hodnotu mají publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem (IF), dále ve vědeckých časopisech bez IF, v odborných časopisech, vystoupení a prezentace výsledků na zahraničních i domácích konferencích s uveřejněním výsledků ve sbornících z těchto konferencí, učebnice a monografie s ISBN, další pedagogické publikace bez ISBN, skripta, multimediální učební texty (MUT), a souhrnné práce (habilitační spisy, doktorské disertace), jejichž předložení je nezbytné pro získání vědecké nebo vědeckopedagogické hodnosti.


 

2016

Netopýři v Eurasii tolerují nemoc, která devastuje jejich příbuzné v Severní Americe - článek, který vyšel v časopise z rodiny Nature group s názvem Scientific Reports (IF 5,6). Autoři jsou z ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel: Banďouchová, Kováčová, Brichta (kombi PhD student) a Pikula (koresponding autor)  článek v pdf 

Seznam publikací (list of publication)


Databáze publikací OBD 2.0 – přístup pod heslem