Vědecká rada


 

Složení vědecké rady (od r. 2017)

 
Předseda
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (děkanka FVHE)

Členové

Interní členové

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. (proděkanka FVHE)

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. (proděkanka FVHE)

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. (FVL, prorektor)

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA (FVL, děkan)

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM (FVHE)

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. (FVHE)

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (FVHE)

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (FVHE, rektor)

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (FVHE)

prof. MVDr. František Treml, CSc. (FVL)

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (FVHE)

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (FVHE)

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. (FVHE, předseda AS)

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (FVHE)

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (FAF, prorektorka)

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE)

MVDr. Leoš Kroupa, Ph.D. (VFU, ŠZP)

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (FAF, děkan)

 

Externí členové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (ŠVPS SR)

prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU Nitra)

prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. (Mendelu)

prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D. (UVLF Košice)

prof. MVDr. Jozef Nagy, Ph.D. (UVLF Košice)

prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)

doc. MVDr. Katarína Beňová, Ph.D. (UVLF Košice)

doc. Ing. František Buňka, Ph.D. (UTB Zlín)

doc. MVDr. Eva Dudriková, Ph.D. (UVLF Košice)

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (Mendelu)

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (FVHE)

Ing. Vilém Koutník, CSc. (ředitel SPŠCH Brno)

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA (místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace)

Ing. Martina Klanica (Ústřední ředitel SZPI)

MVDr. Jaroslav Salava (KVS pro Jm kraj)

MVDr. Josef Velecký (FVHE)

MVDr. Zbyněk Semerád (SVS)

MVDr. Jiří Bureš (ÚSKVBL)

MVDr. Josef Velecký (KVS SVS JM kraj)