Zaměření Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat byl do současné podoby konstituován v září roku 2000. Jeho pracoviště jsou nyní umístěny v budovách č. 22 a 31. Ústav zajišťuje výuku povinných (např. biologie, biofyzika, zoologie) a povinně volitelných (např. ornitologie, nemoci volně žijících zvířat, molekulární biologie v hygieně potravin) předmětů pregraduálního studia pro obě fakulty VETUNI.
Akademičtí pracovníci, studenti, projektoví vědečtí pracovníci, technici a laborantky jsou soustředěni k zajištění výzkumu do několika pracovišť:

  • Centrum telemetrických studií (vedoucí prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.)
  • Entomologická laboratoř (vedoucí prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.)
  • Laboratoř biofyziky (vedoucí prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.)
  • Laboratoř molekulární biologie (vedoucí Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.)
  • Laboratoř pro výzkum antibiotické rezistence (vedoucí doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.)
  • Laboratoř chorob volně žijících zvířat (vedoucí prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.)
  • Laboratoř monitoringu patogenů (vedoucí doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.)

 

Ústav se podílí na zabezpečení:Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT