Organizační struktura ústavu v akademickém roce 2022/2023

   Přednosta ústavu:    prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
   Tel.:   +420 54156 2630
   Email: literaki@vfu.cz
   
   Zástupce přednosty ústavu:    prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2637
   Email: sirokyp@vfu.cz
   
   Sekretariát:    Marta Křenová
   Tel.:   +420 54156 2631
   Email: krenovam@vfu.cz

 

Adresa a kontakt

Veterinární univerzita Brno
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO: 62157124, DIČ: CZ62157124
Tel., fax: +420 541 562 631

Pracoviště je v současnosti rozděleno v budovách č. 22 a 31.

 

Zaměstnanci

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. (budova č. 31, místn. 204)    doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. (budova č. 31, místn. 318)
   prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (budova č. 31, místn. 304)

   doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (budova č. 22, místn. 315)

   prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. (budova č. 31, místn. 307)    
   prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. (budova č. 31, místn. 221)    
       
   Odborní asistenti    Asistenti
   Mgr. Branka Bilbija, Ph.D. (budova č. 31, místn. 202)    Mgr. Marek Dostál (budova č. 31, místn. 405)
   Mgr. Veronika Oravcová, Ph.D. (budova č. 22) (MD)    Mgr. Šimon Krejčí (budova č. 31, místn. 405)
   Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D. (budova č. 31, místn. 206)    Mgr. Michal Přibyl (budova č. 31, místn. 309)
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Taťána Janová (budova č. 31, místn. 106)    Marta Křenová (budova č. 31, místn. 306)
   Ing. Eliška Páčová (budova č. 31, místn. 207)    Ostatní zaměstnanci
   Mgr. Lucie Sušilová, Ph.D. (budova č. 31, místn. 309)    Hana Hladká (budova č. 31)
   Mgr. Jan Škrábal (budova č. 31, místn. 305)    Andrea Suchyňová (budova č. 31, místn. 007)

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   1. ročník    3. ročník
   Mgr. Edita Kozlíková (školitel doc. Bártová)    Mgr. Simona Ovčiariková (školitel prof. Literák)
   Mgr. Jarmila Laušová (školitel doc. Dolejská)    
   Ing. Markéta Ryšavá (školitel doc. Dolejská)    4. ročník
   Mgr. Katerína Streďanská (školitel doc. Dolejská)    Mgr. Markéta Zelendová (školitelka doc. Dolejská)
   Mgr. Jan Škrábal (školitel prof. Literák)    
       5. ročník
   2. ročník    Mgr. Nikola Kašpárková (školitel doc. Bártová)
   Ing. Pavla Bondarenko (školitel prof. Široký)    Mgr. Jana Palkovičová (školitel doc. Dolejská)
   Mgr. Michaela Růžičková (školitel Mgr. Papoušek)    MVDr. Lenka Rozsypalová (školitel prof. Literák)
   MVDr. Nikola Tománková (školitel doc. Bártová)    PharmDr. Petra Šišmová (školitel doc. Dolejská)
   Mgr. Žaneta Živčicová (školitel prof. Široký)    
       
   3. ročník     
   Mgr. Šimon Krejčí (školitel prof. Literák)    
       
   4. ročník    
   Mgr. Marek Dostál (školitel prof. Literák)    
   Mgr. Tomáš Nohejl (školitel doc. Dolejská)    
   Mgr. Markéta Zelendová (školitelka doc. Dolejská)    

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Marek DostálPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT