Přednosta ústavu: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Zástupce přednosty: Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Sekretářka: Marta Křenová
Pracoviště se momentálně nachází v budově 2, 22 a 14.

 

Adresa a kontakt:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124
Tel., fax: +420-5-41562631

Zaměření Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat byl do současné podoby konstituován v září roku 2000. Vzhledem k rekonstrukci budovy 31, kde má být výhledově dislokován, jsou jeho pracoviště nyní provizorně v budovách 1, 2, 14 a 22. Ústav zajišťuje výuku v předmětech obecná biologie, biologie a genetika, biofyzika, zoologie, choroby volně žijících zvířat a příbuzné předměty pro obě veterinární fakulty VFU Brno. Výzkum je zaměřen zejména do oblasti chorob volně žijících zvířat a veterinárně hygienických aspektů problematiky volně žijících zvířat jakož i prostředí, ve kterém se vyskytují. Výzkum i výuku realizují akademičtí pracovníci a studenti. Přednostou ústavu je od jeho ustavení v září 2000 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. Zástupcem přednosty je prof. MVDr. Pavel Široký, PhD.
Akademičtí pracovníci, studenti, projektoví vědečtí pracovníci, technici a laborantky jsou soustředěni k zajištění výzkumu do několika pracovišť:

 • Laboratoř pro výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění (vedoucí prof. MVDr. Pavel Široký, PhD.)
 • Laboratoř pro výzkum zoonóz (vedoucí doc. MVDr. Eva Bártová, PhD.)
 • Laboratoř biofyziky (vedoucí prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.)
 • Laboratoř pro výzkum antimikrobiální rezistence (vedoucí doc. RNDr. Monika Dolejská, PhD.)
 • Entomologická laboratoř (vedoucí doc. RNDr. Oldřich Sychra, PhD.)
 • Laboratoř molekulární biologie (vedoucí Mgr. Ivo Papoušek PhD.)
 • Centrum telemetrických studií (vedoucí prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.)

Od ledna 2020 je pracoviště radioizotopů součástí oddělení biofyziky Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU Brno. Vzhledem k plánované opravě budovy č. 31, bylo pracoviště radioizotopů přemístěno do budovy č. 14.
Dříve, od začátku roku 2016 bylo pracoviště radioizotopů začleněno pod Ústav Gastronomie FVHE VFU Brno, který vznikl z části zrušeného Ústavu biochemie a biofyziky, doplněním o další pracovníky z oboru hygieny potravin. Tento ústav však po 4 letech zaniká sloučením s dalšími hygienickými ústavy.
V současné době oddělení biofyziky zabezpečuje výuku řady disciplín, z nichž některé jsou v rámci integrované výuky určeny i pro Fakultu veterinárního lékařství.
Vedoucí oddělení: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Organizační struktura ústavu a zaměstnanci (rozmístění pracovníků v roce 2020/2021)

Přednosta ústavu

Zástupce přednosty

Sekretářka

Profesoři                                                                                                                      

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Techničtí pracovníci

Laboranti

Uklízečky

 • Andrea Suchyňová (budova č. 2)
 • Andrea Tillová (budova č. 22)
 • Marta Tausová (budova č. 14, místn. 110, tel. 2616) – myčka skla

Studenti DSP prezenční forma

 • Budova č. 2

1. Ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 • Budova č. 22

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Studenti DSP kombinovaná forma

4. ročník

 • MVDr. Pavel Kvapil - Ljubljana, Slovinsko (školitel doc. Bártová)
 • MVDr. Eliška Vitásková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)
 • Ing. Lenka Černíková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Simona Ovčiariková

FOTOGALERIEProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT