Přednosta ústavu: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Zástupce přednosty ústavu: Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Sekretariát: Marta Křenová

 

Adresa a kontakt:

Veterinární univerzita Brno
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO: 62157124, DIČ: CZ62157124
Tel., fax: +420 541 562 631

Pracoviště je v současnosti rozděleno v budovách č. 22 a 31.

 

Zaměření Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat byl do současné podoby konstituován v září roku 2000. Jeho pracoviště jsou nyní umístěny v budovách č. 22 a 31. Ústav zajišťuje výuku povinných (např. biologie, biofyzika, zoologie) a povinně volitelných (např. ornitologie, nemoci volně žijících zvířat, molekulární biologie v hygieně potravin) předmětů pregraduálního studia pro obě fakulty VETUNI Brno.
Akademičtí pracovníci, studenti, projektoví vědečtí pracovníci, technici a laborantky jsou soustředěni k zajištění výzkumu do několika pracovišť:

 • Centrum telemetrických studií (vedoucí prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.)
 • Entomologická laboratoř (vedoucí prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.)
 • Laboratoř biofyziky (vedoucí prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.)
 • Laboratoř molekulární biologie (vedoucí Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.)
 • Laboratoř pro výzkum antimikrobiální rezistence (vedoucí doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.)
 • Laboratoř pro výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění (vedoucí prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.)
 • Laboratoř pro výzkum zoonóz (vedoucí doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.)

 

Organizační struktura ústavu a zaměstnanci v akademickém roce 2021/2022

Přednosta ústavu

Zástupce přednosty ústavu

Sekretariát

Profesoři               

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Laboranti

Uklízečky

 • Andrea Suchyňová (budova č. 31, místn. 007)
 • Lyuba Zakrevska (budova č. 31, místn. 007)

Studenti doktorského studijního programu - prezenční forma

Budova č. 2

1. ročník

 • Mgr. Edita Kozlíková (školitel doc. Bártová)
 • Mgr. Jan Škrábal (školitel prof Literák)

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Budova č. 22

1. ročník

 • Ing. Markéta Ryšavá (školitel doc. Dolejská)

2. ročník

4. ročník

Studenti doktorského studijního programu - kombinovaná forma

3. ročník

4. ročník

 • MVDr. Pavel Kvapil - Ljubljana, Slovinsko (školitel doc. Bártová)
 • MVDr. Eliška Vitásková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)
 • Ing. Lenka Černíková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Marek Dostál

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT