Organizační struktura ústavu v akademickém roce 2022/2023

   Přednosta ústavu:    prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
   Tel.:   +420 54156 2655
   Email: pikulaj@vfu.cz
   
   Zástupce přednosty ústavu:    doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2650
   Email: palikovam@vfu.cz
   
   Sekretariát:    Jiřina Nosková
   Tel.:   +420 54156 2651
   Email: noskovaj@vfu.cz

 

Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 

Adresa a kontakt

Veterinární univerzita Brno
Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO: 62157124, DIČ: CZ62157124
Tel., fax: +420 541 562 631

 

Zaměstnanci

Oddělení veterinární ekologie

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. - vedoucí oddělení    
       
   Odborní asistenti    Asistenti
   Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D.    
   Mgr. Alena Balážová, Ph.D.    
   Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.    
   Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.    
   Mgr. Daniela Roušarová (Hlávková), Ph.D.    
   Ing. Jana Sedláčková, Ph.D    
   RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.    
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Ladislava Grečynská    Jiřina Nosková
   Jitka Modrová    Ostatní zaměstnanci
   Irena Staňková    Ivana Valdová
     Alena Valiašková

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   1. ročník    5. ročník
   Ing. Pavla Palíková    MVDr. Michal Přibyl
       
   3. ročník     
   Mgr. Šárka Bednaříková    
       
   4. ročník    
   Mgr. Kateřina Zukalová    

 

Zaměstnanci

Oddělení chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM    doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM - vedoucí oddělení
       doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
       
   Odborní asistenti    Asistenti
   MVDr. Ivana Mikulíková, Ph.D.    
   MVDr. Hana Minářová, Ph.D.    
   MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.    
   MVDr. Vladimír Piaček, Ph.D.    
   Ing. František Vitula, Ph.D.    
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Alena Halouzková    Jiřina Nosková
   Ilona Flajzarová    Ostatní zaměstnanci
       Ivana Valdová
       Alena Valiašková

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   2. ročník    5. ročník
   MVDr. Zuzana Lepková    Mgr. Monika Němcová
   Mgr. Ivona Toulová    
       
   3. ročník    
   MVDr. Šimon Adam    
   MVDr. Vendula Kalocsányiová    
   Mgr. Aneta Kubíčková     
   Mgr. Lucie Veitová    
       
   4. ročník    
   Mgr. Eliška Čukanová    

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT