Organizační struktura ústava a zaměstnanci

Přednosta ústavu

Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Zástupce přednosty:

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Sekretářka: Jiřina Nosková

Oddělení veterinární ekologie

Vedoucí oddělení:

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Pedagogicko-vědečtí pracovníci:

Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D.
Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
Mgr. Daniela Hlávková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D
RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.

Studenti DSP:

Mgr. Šárka Bednaříková
Ing. Pavla Palíková
MVDr. Michal Přibyl
Mgr. Kateřina Zukalová

Laborantky:

Ladislava Grečynská
Jitka Modrová
Irena Staňková

Uklízečky:

Ivana Valdová
Alena Valiašková

Oddělení chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

Vedoucí oddělení:

doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

Pedagogicko-vědečtí pracovníci:

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
MVDr. Ivana Mikulíková, Ph.D.
MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.
Ing. František Vitula, Ph.D.
MVDr. Hana Minářová
MVDr. Vladimír Piaček

Studenti DSP:

Mgr. Eliška Čukanová
MVDr. Lucie Filasová
MVDr. Tomáš Heger
Mgr. Miroslava Kaňová
MVDr. Vendula Kolocsányiová
Mgr. Aneta Kubíčková
MVDr. Hana Minářová
Mgr. Monika Němcová
MVDr. Adam Šimon
Mgr. Lucie Veitová

Laborantky:

Alena Halouzková
Ilona Flajzarová

Uklízečky:

Ivana Valdová 
Alena Valiašková


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT