Kvůli rekonstrukci ústavu můžete najít zaměstnance v budově č. 32 - Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie, ve 4. patře (po vejití do hlavního vchodu odbočte doleva a po schodech nahoru).

Organizační struktura ústavu

Přednosta ústavu

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Zástupce přednosty

doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Sekretariát

Marie Míšková

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Studenti doktorských studijních programů

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Laboranti

Ostatní zaměstnanci

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Jana Doleželová

FOTOGALERIEProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT