Kvůli rekonstrukci ústavu můžete najít zaměstnance v budově č. 32 - Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, ve 4. patře (po vejití do hlavního vchodu odbočte doleva a po schodech nahoru).

Z důvodu rekonstrukce ústavu jsou pracovníci přestěhováni:

  • budova č. 32 - Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, 4. patro (po vejití do hlavního vchodu odbočte doleva a po schodech nahoru)


Organizační struktura ústavu v akademickém roce 2022/2023

   Přednosta ústavu:    prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2700
   Email: tremlovab@vfu.cz
   
   Zástupce přednosty ústavu:    doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2704
   Email: pospiechm@vfu.cz
   
   Sekretariát:    Marie Míšková
   Tel.:   +420 54156 2701
   Email: miskovam@vfu.cz

 

Zaměstnanci

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.    doc. MSc. Dani Dordević, Ph.D.
       doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
   
   Odborní asistenti    Asistenti
   Mgr. Marie Bartlová, Ph.D.    Ing. Simona Dordević (Jančíková) (MD)
   Ing. Lenka Havlová, Ph.D.    Ing. Karolína Těšíková
   Mgr. Zdeňka Javůrková (Randulová), Ph.D.    
   Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D.    
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Gabriela Mazurová    Marie Míšková
   Mgr. Martina Pečová    Ostatní zaměstnanci
   Bc. Reichová Aneta (MD)    Miroslava Koudelková
    Mgr. Johana Zemancová    Dana Skýbová

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   2. ročník    2. ročník
   Mgr. Jana Čaloudová    Mgr. Johana Zemancová
   Mgr. Kateřina Křištofová    
   Mgr. Johana Zemancová    3. ročník
       Mgr. Boris Pleva
   3. ročník    Ing. Karolína Těšíková
   Mgr. Martina Pečová    
   Ing. Karolína Těšíková    4. ročník
      Ing. Bojan Antonič
   4. ročník    Ing. Simona Dordević (Jančíková) (MD)
   Mgr. Simona Ljasovská (MD)    
       
   Anglický program    
   2. ročník    
   MSc. Leila Zayed     

 

Webmaster ústavních stránek:

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT