Organizační struktura ústavu v akademickém roce 2022/2023

   Přednosta ústavu:    prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA 
   Tel.:   +420 54156 2770
   Email: vecerekv@vfu.cz
   
   Zástupce přednosty ústavu:    prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2773
   Email: voslarovae@vfu.cz
   
   Sekretariát:    Dita Kožíšková
   Tel.:   +420 54156 2771
   Email:  koziskovad@vfu.cz

   Markéta Cíhová
   Ing. Veronika Odehnalová

 

Ústav je aktuálně členěn na:

 

Zaměstnanci

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.    doc. RNDr.  Iveta Bedáňová, Ph.D.
   prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA     doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
   prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.    doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
       doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.
       doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
       
   Odborní asistenti    Asistenti
   Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.    MVDr. Jana Cahová (MD)
   MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.    Mgr. Renáta Hesová
   MVDr. Taťána Hytychová, Ph.D.    Mgr. Lucie Hostovská (MD)
   MVDr. Jana Jozefová, Ph.D.    MVDr. Kateřina Humpová
   MVDr. Michal Kaluža, Ph.D.    Mgr. Lucie Janíček Hrubá
   MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.    MVDr. Gabriela Kadlecová
   Ing. Filip Kounek, Ph.D.    Mgr. Lucia Kotianová
   MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.    Mgr. Lucie Kováčová
   Mgr. Pavla Lakdawala, Ph.D.    MVDr. Karel Kovařík
   Mgr. Petr Linhart, Ph.D.    Mgr. Ing. Tereza Lakomá
   MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.    Mgr. Andrea Šimečková
   MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.    MVDr. Zuzana Tšponová (MD)
   MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.    Mgr. Dominik Vacuška
   Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.    Mgr. Zdeňka Vacušková
   Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D. (MD)    Mgr. Veronika Vojtkovská
   MVDr. Monika Šebánková, Ph.D.    
   PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.    
   MVDr. Martina Volfová, Ph.D. (MD)    
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Ing. Vladimíra Enevová    Dita Kožíšková
   Markéta Hušková    Markéta Cíhová
   Bc. Iva Chlupová (MD)    Ostatní zaměstnanci
   Mgr. Marie Kašpárková (MD)    Bohumila Červená
   Martin Klein    Marie Kmoníčková
   Martina Procházková    Hana Mužíková
   Hana Stehlíková    Jana Poláchová
   Michal Svoboda    Olha Pucalkova
   Mgr. Karla Štěpánková    Olga Rotscheinová
   Jana Vráblová    Ing. Andrea Šnédarová
       Jiřina Urbánková
     Bc. Marie Žižlavská

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   1. ročník    1. ročník
   MVDr. Ekaterina Koriakina    Mgr. Renáta Hesová
   Mgr. Veronika Malá    Mgr. Ing. Tereza Lakomá
   Mgr. Barbora Riesová    
   MVDr. Vendula Stoklasová    3. ročník
   Mgr. Dominik Vacuška    Ing. Michaela Švestková (Scheibingerová) 3.
   Mgr. Zdeňka Vacušková    
     4. ročník
   2. ročník    MVDr. Gabriela Kadlecová
   Mgr. Lucia Kotianová    MVDr. Michaela Němečková (Rozkydalová)
   Mgr. Veronika Pokorná    
       5. ročník
   3. ročník    Mgr. Jaroslav Nádeníček
   MVDr. Tereza Novotná    Mgr. Veronika Vojtkovská
   MVDr. Lenka Válková (Večerková)    
       
   4. ročník     
   MVDr. Jana Cahová    
   Mgr. Aneta Hollerová    
   Mgr. Lucie Hostovská    
   MVDr. Denisa Medková    
   MVDr. Zuzana Tšponová    
   MVDr. Zuzana Weiserová (Koutková)    

 

Webmaster ústavních stránek:

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT