Organizační struktura Ústavu ochrany zvířat, welfare a veřejného veterinárního lékařství

Přednosta ústavu:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA 
Tel.:   +420 54156 2770
Email: vecerekv@vfu.cz

Zástupce vedoucího ústavu:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Tel.:   +420 54156 2773
Email: voslarovae@vfu.cz

Ústav je aktuálně členěn na:

  • oddělení ochrany zvířat a welfare, vedoucí oddělení Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  • oddělení toxikologie, vedoucí oddělení Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
  • oddělení veřejného a soudního veterinárního lékařství, vedoucí oddělení Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Sekretariát

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Studenti doktorských studijních programů

prezenční forma:

kombinovaná forma:

Ostatní pracovníci

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT