Druh výsledku

Plán

Dosaženo

Citace výsledku

Jimp

3

5

Kružík, V., Grégrová, A., Ziková, A., Čížková, H. Rape honey: determination of botanical origin based on volatile compound profiles. Journal of Food and Nutrition Research, 2019, 58(4), 339–348.

Pospiech, M.; Javůrková, Z.; Hrabec, P.; Čížková, H.; Titěra, D.; Štarha, P.; Ljasovská, S.; Kružík, V.; Podskalská, T.; Bednář, J.; Burešová, P.K.; Tremlová, B. Physico-Chemical and Melissopalynological Characterization of Czech Honey. Appl. Sci. 2021, 11, 4989. https://doi.org/10.3390/app11114989

Čížková, H., Titěra, D., Hrabec, P., Pospiech, M. Nine Years Statistics of Czech Honey Carbohydrate Profiles in the Czech Republic. Czech Journal of Food Sciences, akceptováno k vydání leden 2022.

Grégrová, A., Kružík, V., Nguyen T.Q.N., Pospiech, M., Javůrková, Z., Titěra, D., Čížková, H.: Vybrané těkavé markery českých řepkových a lipových medů. Chemické listy, 2021, 115(10), 524 - 529.

Pospiech M, Javůrková Z, Hrabec P, Štarha P, Ljasovská S, Bednář J, et al. Identification of pollen taxa by different microscopy techniques. PLoS ONE, 2021, 16(9): e0256808. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256808

JSC

2

3

Pospiech, M., Javůrková, Z., Tremlová, B., and Běhalová, H. Characterization of fruit trees pollen. In Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, 13.1: 634-643. https://doi.org/10.5219/1096.

Pospiech M., Ljasovská S., Titěra D., Kružík V., Javůrková Z., Tremlová B. Pollen diversity in honeys of the Czech Republic in the 2019 season. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020, 14: 1115-1123. https://doi.org/10.5219/1504

Javůrková, Z., Pospiech, M., Ljasovká S., Hrabec P., Tremlová B. Numerical Methods and Image Processing Techniques for Melissopalynological Honey Analysis. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2021, 15, 58–65. https://doi.org/10.5219/1517

Jost

2

4

Pospiech M., Titěra D., Čížková H.,Ljasovská S., Javůrková Z., Tremlová B.: Pestrá strava, základ zdraví pro lidi i pro včely. Veterinářství, 12/2020, 708-713.

Kružík V., Grégrová A., Titěra D., Pospiech M., Čížková H.: Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice. Výživa a potraviny, 5/2020, 132-136.

Ljasovská S., Pospiech M., Javůrková Z., Tremlová B. Barva medu jako ukazatel kvality. The color of honey as a quality indicator. Veterinářství 2020;70(12):714-716.

Pospiech, M., Hrabec, P., Bednář, J., Javůrková, Z., Tremlová, B. Interlaboratorní hodnocení melissopalynologických metod. Interlaboratory validation of melissopalynological methods. Veterinářství 2021;71(12):696-699;

O - Ostatní výsledky

 

 

 

aplikace

0

1

Aplikace „Klasifikace medů ČR“ pro klasifikaci českých medů na základě Mahalanobisovi vzdálenosti

Konferenční příspěvky

0

21

Kružík V., Grégrová A., Podskalská T., Pospiech M., Titěra D., Čížková H.: Physicochemical attributes and pollen spectrum of Czech honeys, RAFA 5. - 8. 11. 2019, Praha.

Ljasovská, S., Javůrková, Z., Pospiech, M., Tremlová, B., Král, M. Vliv otáček odstředění na výtěžnost pylových zrn. In Hygiena a technologie potravin XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: sborník přednášek a posterů, Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, pp. 202 - 205.

Pospiech, M., Javůrková, Z., Ljasovská, S., Tremlová, B. Srovnání kvalitativní a kvantitativní pylové analýzy. In Hygiena a technologie potravin XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: sborník přednášek a posterů, Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, pp. 48 - 52.

Pospiech, M., Javůrková, Z., Tremlová, B., Běhalová, H., Luňáková, L. Identifikace botanického původu pylových zrn kolorimetricky. In Hygiena Alimentorum XL, Štrbské pleso, UVLF Košice, 2019, 102-108. ISBN 978-80-8077-620-6.

Běhalová, H., Pospiech, M., Javůrková, Z., Luňáková, L., Tremlová, B. Vliv přípravy vzorků pylu na jeho morfologickou strukturu. In Hygiena Alimentorum XL, Štrbské pleso, UVLF Košice, 2019, 201-205. ISBN 978-80-8077-620-6.

Javůrková, Z., Pospiech, M., Tremlová, B., Běhalová, H., Bičová, M. Morfologický popis pylových zrn exotických medů. Morfologický popis pylových zrn exotických medů. In Bezpečnosť a kontrola potravín (Zborník prác zo XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, 113-116, ISBN 978-80-552-1978-3.

Kružík V., Grégrová A., Titěra D., Čížková H.: Charakteristické znaky českého medu ze snůšky 2019, Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnosť a kontrola potravín, Piešťany, 2020, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 112-117, ISBN 978-80-552-2168-7.

Pospiech M, Javůrková Z, Ljasovská S, Tremlová B, Bartlová M. Metody stanovení kvalitativních parametrů vybraných druhů medu. (Zborník prác zo XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, 122-125, ISBN 978-80-552-2168-7. https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687

Javůrková Z, Pospiech M, Ljasovská S, Tremlová B. 2020. Využití snímání v různých rovinách ostrosti při kvantitativní pyloví analýze. In: Bezpečnosť a kontrola potravín (Zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, p. 105-108. ISBN 978-80-552-2168-7 https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687

Ljasovská S, Pospiech M, Javůrková Z, Bartlová M, Tremlová B, Král, M. Vliv obsahu pylových zrn na barvu českých medů. In: Bezpečnosť a kontrola potravín (Zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárdnou účasťou), Piešťany: Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre, 2020, p.118-121. ISBN 978-80-552-2168-7. https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687

Pospiech M, Javůrková Z, Tremlová B, Ljasovská S, Bartlová M. Průkaz hlavních pylodárných rostlin v medu obrazovou analýzou. (Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin), Mendelova univerzita v Brně, 2020, 42-52. ISBN 978-80-7509-714-9.

Grégrová, A., Kružík, V., Nguyen Thi Quynh, N., Čížková, H.: Vývoj a ověření metody pro hodnocení těkavých látek v čerstvých českých medech, Sborník příspěvků z 1. ročníku konference Food technology, food quality - Nové trendy v úchově potravin, online, VŠCHT Praha, 2020, 96-102, ISBN 978-80-7592-061-4.

Kružík V., Grégrová A., Hanková M., Vrbová T., Podskalská T., Čížková H.: Fyzikálně-chemická charakteristika lipových a akátových medů pocházejících z České republiky, Sborník příspěvků z on-line Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2021, Praha, 2021, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 166-169, ISBN 978-80-7592-102-4.

Kružík V., Grégrová A., Bhujel N. K., Titěra D., Čížková H.: Charakteristické znaky českého medu ze snůšky 2019-2021, Vedecká konferencia Bezpečnosť a kvalita potravín, Piešťany, 22. – 24. 9. 2021, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Ljasovska, S., Hostovský, M., Pospiech, M., Javůrková, Z. (2021) Vliv přítomnosti pylu na bioaktivní vlastnosti medu. In Brno Konference mladých vědeckých pracovníků XXIII. 24-26. ISBN 978-80-7305-851-7.

Ljasovská, S., Pospiech, M., Javůrková, Z., Titěra, D. Vliv sacharidového profilu na texturu českých medů. CzechFoodChem 2021, Praha, 164, 2021. ISBN 978-80-7592-102-4

Pospiech, M., Hrabec, P., Ljasovská, S., Javůrková, Z., Tremlová, B., Štarha, P. Chyby v měření melissopalynologické analýzy u druhových medů. In: Hygiena Alimentorum XLI, Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2021, pp. 213 – 217. ISBN 978-80-8077-733-3.

Pospiech, M., Hrabec, P., Bednář, J., Javůrková, Z., Tremlová, B. Hodnocení melissopalynologických metod pro kontrolní účely. In: Hygiena a technologie potravin L. Lenfeldovy a Höklovy dny,  Brno, 2021, pp. 75-79. ISBN: 978-80-7305-859-3.

Javůrková, Z., Pospiech, M., Nováková, K., Tremlová, B. Porovnání pylového profilu rousek a medu. In: Hygiena Alimentorum XLI, Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2021, pp. 213 – 217. ISBN 978-80-8077-733-3.

Grégrová, A., Kružík, V., Nguyen Thi Quynh, N., Pospiech, M., Čížková, H.: Physicochemical and volatile profile characterisation of lime, rape and multifloral honeys originated from the Czech Republic, Food Integrity 2021, online, Russell Publishing, United Kingdom, 19. – 23. 4. 2021.

Pleva, B., Pospiech, M., Tremlová, B., Pečová, M., Titěra, D. Využití Ramanovy spektroskopie pro průkaz květových a medovicových medů. Sborník souhrnů sdělení z CzechFoodChem 2021 str. 160-163. ISBN 978-80-7592-102-4.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT