Volební řád Akademického senátu FVHE

Jednací řád Akademického senátu FVHE

 

Předsednictvo AS FVHE pro funkční období 2021-2024

 předsedkyně  MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
 místopředsedkyně (AP)  Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
 místopředsedkyně (studenti)  Eliška Vélová
 člen předsednictva (AP)  Ing. František Ježek, Ph.D.
 člen předsednictva (studenti)  Vojtěch Svatoš

 

Složení AS FVHE pro funkční období 2021-2024 – stav k 1. 2. 2022

Akademičtí pracovníci

 Ústav 2150  prof. MVDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
 Ústav 2190  prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
   Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
 Ústav 2210  doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
   Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
 Ústav 2360  Ing. František Ježek, Ph.D.
   Ing. Bc. Eliška Kabourková, Ph.D.
   doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D.
   doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
   MVDr. Helena Veselá, Ph.D.
 Ústav 2410  MVDr. Petra Doleželová, Ph.D.
   MVDr. Michal Kaluža
   MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
   MVDr. Monika Šebánková, Ph.D.
   MVDr. Martina Volfová, Ph.D.
 Ústav 2420  Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
   Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.

 

Studenti

 BSP a NaMSP  Bc. Alexandra Lankovová
   Kristýna Klvačová
   Jiří Martinovič
   Šimon Ondráček
 MSP  Jan Marek
   Anna Hrůzová
   Lukáš Kukleta
   Vojtěch Svatoš
   Eliška Vélová
 DSP  Mgr. Simona Ljasovská

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT