Předsednictvo AS FVHE pro funkční období 2021-2024

   Předsedkyně    MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
   Místopředsedkyně (AP)    Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
   Místopředsedkyně (studenti)    Eliška Vélová
   Člen předsednictva (AP)    Ing. František Ježek, Ph.D.
   Člen předsednictva (studenti)    Vojtěch Svatoš

 

Složení AS FVHE pro funkční období 2021-2024
stav k 1. 9. 2023

   Akademičtí pracovníci
   Ústav 2150    prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
   Ústav 2190    prof. MVDr. Jiří Pikula , Ph.D, Dipl. ECZM
       Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
   Ústav 2210    doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
       Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
   Ústav 2360    doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D.
       doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
       Ing. František Ježek, Ph.D.
       Ing. Bc. Eliška Kabourková, Ph.D.
       MVDr. Helena Veselá, Ph.D.
   Ústav 2410    doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
       MVDr. Michal Kaluža, Ph.D.
       MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
       MVDr. Monika Šebánková, Ph.D.
       MVDr. Martina Volfová, Ph.D.
   Ústav 2420    MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
       
   Studenti
   BSP a NaMSP    Bc. Jan Bedřich
       Bc. Kristýna Klvačová
       Bc. Michaela Toupalíková
       Jiří Martinovič
   MSP    Jakub Čerňanský
       Anna Hrůzová
       Vojtěch Svatoš
       Filip Svoboda
       Eliška Vélová
   DSP

   Mgr. Simona Ljasovská - do 1. 10. 2023

   Mgr. Šárka Bednaříková - od 1. 10. 2023

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT