Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Navazující magisterský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

Zaměření studia

Cílem NMSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je připravit odborníky na úrovni řídících pracovníků pro oblast hygiena a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro oblast analýzy potravin, zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin, a parametrů dokládajících správnou hygienickou a výrobní praxi v technologii produkce a zpracování potravin. Absolventi jsou dále připraveni působit v oblasti ekologických aspektů výroby, distribuce a prodeje potravin a v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy výroby.

Kde se můžeš uplatnit?

Zemědělské a potravinářské provozy

 • samostatný odborný pracovník v oblasti řízení, kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin
 • manažer kvality
 • manažer hygieny
 • vedoucí provozů a úseků
 • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin
 • vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského průmyslu

Dozorová činnosti státních orgánů

 • samostatný pracovník pro výkon státního dozoru nad potravinami (SZPI, SVS ČR, KHS, ČOI, ...)

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

 • řešení problematiky bezpečnosti potravin

Státní a soukromé laboratoře

 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv
 • samostatný pracovník v laboratorní diagnostice týkající se analýz potravin a při řízení a kontrole kvality a hygieny v oblasti potravin

Vědeckovýzkumná činnost na univerzitách

 • studium doktorského studijního programu
 • akademický pracovník

Požadavky a předpoklady – více ZDE

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN nebo podobném směru. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia NMSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Úspěšným absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a udělen titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT