Bakalářský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 15. dubna 2021

Součástí elektronické přihlášky je:

  • vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku
  • doklad o zaplacení poplatku 500 Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, prosím, doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky (nebo lze donést i k přijímací zkoušce).

Adresa:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, e-mail: 
rezacovas@vfu.cz

 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE - 

Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 60

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY
PŘÍPRAVNÝ KURZProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT