Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA
Termín pro podání přihláškydo 15. dubna 2021
Součástí elektronické přihlášky je:

  • doklad o zaplacení poplatku 500,- Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Adresa: 
Veterinární  univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno: 
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, Tel: +420 54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 36

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJIMACÍ ZKOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA       
VZOROVÉ OTÁZKYProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT