Garant: doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

Bakalářský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zaměření studia

Studium s důrazem na:

  • biologii a ekologii volně žijících živočichů (Biologie, Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců, Obecná ekologie, Ekologie živočichů)
  • ochranu živočichů (Záchranné stanice a péče o poraněné živočichy, Zoologické zahrady a ochrana druhů, Druhová ochrana živočichů)
  • ochranu životního prostředí (Hydrobiologie a ochrana vod, Ochrana ovzduší a bioklimatologie, Ochrana půd a rostlinných společenstev)
  • zdravotní problematiku u volně žijících živočichů (Mikrobiologie, Parazitologie, Imunologie, Veterinární epidemiologie, Choroby volně žijících živočichů)
  • molekulární biologii a molekulárně-biologické metody (Molekulární biologie, Molekulárněbiologické metody)

Kde se uplatníš:

  • organizace zabývající se péčí o životní prostředí a volně žijící živočichy, záchranné stanice, záchranné chovy, správy národních parků a CHKO
  • orgány ochrany přírody (odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech, Česká inspekce životního prostředí)
  • diagnostické laboratoře a laboratoře zaměřené na analýzy v rámci ochrany životního prostředí
  • vědeckovýzkumné organizace zaměřené na oblast zdravotní problematiky volně žijících živočichů a ochrany životního prostředí


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT