Maso

 • odborný časopis pro obor zpracování masa
 • vychází v češtině

Předseda: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc (VFU Brno)
Místopředseda: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz (VFU Brno)
Členové:

 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD. (VFU Brno)
 • Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (SVS ČR)
 • Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
 • MVDr. Josef Brychta, CSc. (SVÚ Jihlava)
 • Ing. Miroslav Jůzl, PhD. (Mendelova univerzita Brno)
 • Ing. Katarina Fašiangová, Ph.D. (Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO)
 • Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Jan Katina (ČSZM Praha)
 • Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)
 • Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
 • Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
 • Prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
 • Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
 • Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)

Maso International - Journal of Food Science and Technology

 • vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
 • zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

Šéfredaktor: MVDr. Pavla Steinhauserová, Ph.D. pavla@steinhauser.cz
Redaktor: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz,MSc. Dani Dordevic, Ph.D. dordevicd@vfu.cz
Redakční rada - předsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. steinhauserovai@vfu.cz
Redakční rada:

 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
 • MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
 • prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
 • doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
 • MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
 • prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
 • doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
 • Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
 • Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
 • Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
 • prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
 • prof. Dr. Rifki Haziroglu


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT