Maso

 • odborný časopis pro obor zpracování masa
 • vychází v češtině

Předseda: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc (VFU Brno)
Místopředseda: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz (VFU Brno)
Členové:

 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD. (VFU Brno)
 • Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (SVS ČR)
 • Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
 • MVDr. Josef Brychta, CSc. (SVÚ Jihlava)
 • Ing. Miroslav Jůzl, PhD. (Mendelova univerzita Brno)
 • Ing. Katarina Fašiangová, Ph.D. (Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO)
 • Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
 • Ing. Jan Katina (ČSZM Praha)
 • Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)
 • Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
 • Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
 • Prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
 • Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
 • Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)

Maso International - Journal of Food Science and Technology

 • vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
 • zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

Šéfredaktor: MVDr. Pavla Steinhauserová, Ph.D. pavla@steinhauser.cz
Redaktor: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz,MSc. Dani Dordevic, Ph.D. dordevicd@vfu.cz
Redakční rada - předsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. steinhauserovai@vfu.cz
Redakční rada:

 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
 • MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
 • prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
 • doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
 • MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
 • prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
 • doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
 • Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
 • Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
 • Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
 • prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
 • prof. Dr. Rifki Haziroglu


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT