maso

Redakční rada časopisu Maso

vychází v češtině

 

Předseda: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (Steinhauser s.r.o., Tišnov)
Místopředseda: doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA (VETUNI)

Členové:

doc. MVDr. Šárka Bursová, PhD. (VETUNI)
prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
doc Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Katarína Fašiangová, Ph.D. (FIRST FOOD PRODUCTION)
Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
MVDr. Radek Slanec (ČSZM)
doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D. (UVLF Košice)
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)


do roku 2020
od roku 2021

vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

 

Šéfredaktor: doc. Dani Dordević, MSc., Ph.D. | dordevicd@vfu.cz
Redaktor: doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA | kamenikj@vfu.cz
Redakční rada - předsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. | steinhauserovai@vfu.cz

Redakční rada:

prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
prof. Ing. František Buňka, Ph.D.
MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
prof. Dr. Rifki HazirogluPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT