MASO

odborný časopis pro obor zpracování masa
vychází v češtině

Předseda: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (VFU Brno)
Místopředseda: doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz (VFU Brno)

Členové:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD. (VFU Brno)
prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (SVS ČR)
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
MVDr. Josef Brychta, CSc. (SVÚ Jihlava)
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Katarina Fašiangová, Ph.D. (Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO)
Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
Ing. Jan Katina (ČSZM Praha)
prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)
Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)

 
Maso International - Journal of Food Science and Technology

vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

Šéfredaktor: Dani Dordević, MSc., Ph.D. | dordevicd@vfu.cz
Redaktor: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, kamenikj@vfu.cz
Redakční rada - předsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., steinhauserovai@vfu.cz

Redakční rada:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
prof. Dr. Rifki HazirogluProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT