Děkujeme za veliký zájem o studium na naší fakultě

V pátek 3. 2. 2023 proběhl na Veterinární univerzitě Brno Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Ve dvou bězích se v posluchárně Pavilonu profesora Lenfelda setkali uchazeči o studium s vedením fakulty a studijními referentkami. Děkanka fakulty doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. osobně přivítala zájemce o studium i jejich rodiče na půdě univerzity a fakulty. Následně proděkanka pro vzdělávání doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. prezentovala uchazečům slovně i obrazem nejen stěžejní magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, ale také kompletní nabídku bakalářských studijních programů realizovaných fakultou – Veterinární ochrana veřejného zdraví, Bezpečnost a kvalita potravin, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii a Ochrana zvířat a welfare. Zmíněn byl i nově připravovaný bakalářský studijní program Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí, který krátce představila jeho garantka doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM.

O zájmu uchazečů a jejich rodičů o nabízené studijní programy svědčila velmi bohatá diskuse, ve které všechny studijní referentky i paní proděkanka souběžně odpovídaly na řadu položených dotazů. Věříme, že plná posluchárna v rámci obou běhů a projevený zájem jsou příslibem do budoucna a s řadou uchazečů se setkáme nejen v rámci přijímacího řízení, ale především v září u příležitosti zahájení nového akademického roku 2023/2024.

 

Autor příspěvku: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Autor fotografií: Mgr. Šárka Bednaříková

 

 

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT