Akademický senát FVHE VETUNI vyhlašuje dnem 19. září 2022 doplňující volby zástupců z řad studentů FVHE VETUNI.

Vážení studenti, podílejte se spolu s námi na řízení fakulty, navrhněte vašeho kandidáta do akademického senátu do 10:00 dne 7. října 2022

Doplňující volby do AS FVHE VETUNI

 

Akademický senát FVHE VETUNI vyhlašuje dnem 19. září 2022 doplňující volby zástupců z řad studentů FVHE VETUNI.

NÁVRHY podávají členové akademické obce FVHE VETUNI (akademičtí pracovníci a studenti FVHE VETUNI) členům volební komise, a to včetně písemného souhlasu navrhovaného kandidáta

do 10:00 dne 7. října 2022

VOLEBNÍ KOMISE:

Předseda: doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

         Členové: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
                            MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
                            doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
                            Lukáš Kukleta
                            Vojtěch Svatoš

               

TERMÍN VOLEB:    18. října 2022      8:00 – 13:00

MÍSTO KONÁNÍ:         vstupní hala SIC (budova č. 24), v přízemí vedle Krmítka

 

V Brně 26. května 2022                                                       AS FVHE VETUNI

 

 


 

Volby AS FVHE VETUNI

-doplňující informace

 

V rámci doplňujících voleb zástupců z řad studentů FVHE VETUNI budou voleni následující zástupci:

 

Studenti BSP a NAMSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

Studenti MSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

Studenti DSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

 

Funkční období zvolených senátorů i náhradníků bude trvat pouze do konce funkčního období stávajícího AS FVHE VETUNI, tj. nejpozději do 1. června 2024.

 

V Brně 16. září 2022                       

                                                                                                   předseda volební komise 

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT