Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti, jménem volební komise bych chtěl poděkovat za návrhy kandidátu a také za účast ve volbách.

Chybějící místa v akademickém senátu FVHE VETUNI byla doplněna. Úplné výsledky voleb naleznete zde po rozkliknutí.

Doplňující volby do AS FVHE VETUNI

 

Akademický senát FVHE VETUNI vyhlašuje dnem 10. listopadu 2022 doplňující volby zástupců z řad akademických pracovníků FVHE VETUNI.

NÁVRHY podávají členové akademické obce FVHE VETUNI (akademičtí pracovníci a studenti FVHE VETUNI) členům volební komise, a to včetně písemného souhlasu navrhovaného kandidáta

do 10:00 dne 25. listopadu 2022

VOLEBNÍ KOMISE:

Předseda: doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

         Členové: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
                            MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
                            Anna Hrůzová
                            Lukáš Kukleta

               

TERMÍN VOLEB:    6. prosince 2022      8:00 – 13:00

MÍSTO KONÁNÍ:         vstupní hala SIC (budova č. 24), v přízemí vedle Krmítka

 

V Brně 10. listopadu 2022                                                       AS FVHE VETUNI

 


 

Volby AS FVHE VETUNI

-doplňující informace

 

V rámci doplňujících voleb z řad akademických pracovníků FVHE VETUNI budou voleni zástupci z jednotlivých ústavů:

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat (2150)

Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel (2190)

Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství (2410)

Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie (2420)

Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (2360)

Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu (2210)

 

Funkční období zvolených senátorů i náhradníků bude trvat pouze do konce funkčního období stávajícího AS FVHE VETUNI, tj. nejpozději do 1. června 2024.

 

V Brně 10. listopadu 2022                       

                                                                                                   předseda volební komise 

 


Seznam kandidátů do AS FVHE VETUNI


Výsledky voleb do AS FVHE VETUNI

 

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti, 

jménem volební komise bych chtěl poděkovat za návrhy kandidátu a také za účast ve volbách. 

Chybějící místa v akademickém senátu FVHE VETUNI byla doplněna. 

Úplné výsledky voleb naleznete ZDE

 

za volební komisi 

Pospiech MatejPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT