Konference probíhající každoročně

Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Ochrana zvířat a welfare

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Konference probíhající 1x za dva roky

Kábrtovy dietetické dny

Lupina

NutriNETProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT