Oddělení Hygiena a technologie masa a masných výrobků zajišťuje výuku studentů VFU v předmětech zabývajících se hygienou a technologií masa a masných výrobků, mikrobiologií potravin a chemií potravin. Dále se v této sekci realizuje výzkum a vývoj v již zmíněných oblastech.

Oddělení Hygiena a technologie masa a masných výrobků naleznete v pavilonu profesora Hökla, v budově číslo 13.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT