Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) vznikla 4. července 1990 současně s Fakultou veterinárního lékařství.

 

Výuka na univerzitě začala 17. listopadu 1919. Tradice veterinárního vzdělávání v naší zemi je tedy více než 100 let.

Posláním FVHE Veterinární univerzity Brno (VETUNI) je realizovat univerzitní vzdělávání, tvůrčí a odbornou činnost v oblasti veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin, veterinárních aspektů gastronomie, a dále naplňovat roli společenského působení univerzity a uskutečňovat další činnosti naplňující poslání Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETUNI jako akademické instituce.

Strategickým cílem FVHE Veterinární univerzity Brno je rozvíjet její postavení mezinárodně uznané univerzitní instituce se specificky orientovaným odborným zaměřením na veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin a veterinární aspekty gastronomie, poskytující velmi kvalitní vzdělávání, realizující excelentní vědu, výzkum a další tvůrčí činnosti a uskutečňující na nejvyšší úrovni profesní odborné činnosti, naplňující roli společenského působení fakulty a působící jako mezinárodně otevřená fakulta a jako fakulta spolupracující s odbornou praxí, prosazující se v národním i evropském vysokoškolském prostoru, disponující akademickým prostředím a hodnotami, využívající znalostní kvalifikované řízení a efektivní financování a modernizující své stavební, technologické a přístrojové zázemí na úroveň odpovídající současným požadavkům na obdobné univerzitní instituce ve vyspělých zemích.

Z národního i mezinárodního pohledu má fakulta excelentní postavení. Je jednou ze dvou fakult, poskytujících veterinární vzdělávání v České republice a svojí současnou úrovní vzdělávání, vědy a výzkumu a poskytování odborných veterinárních činností, svým postavením ve veterinární komunitě i tradicí je mimořádnou institucí v rámci českého i mezinárodního vysokoškolského systému především v rámci veterinárního vzdělávání.

 

 

Webmaster fakultních stránek: Mgr. Kristýna FejtováPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT