Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2020
Termín přijímací zkoušky: 8. července 2020

Součástí elektronické přihlášky je:

doklad o zaplacení poplatku 500 Kč
! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, E-mail: rezacovas@vfu.cz

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 48

Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT