Kolegium děkanky

   Předsedkyně    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
   Členové    prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
     MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
     Lukáš Kukleta

 

Komise pedagogická

   Předsedkyně    doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
   Členové    prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
     prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
     Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
     Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
     Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
     Vojtěch Svatoš

 

Studentská rada

   Předseda    Anna Hrůzová
   Členové    Bc. Jan Bedřich
     Bc. Kristýna Klvačová
     Bc. Michaela Toupalíková
     Jiří Martinovič
     Jakub Čerňanský
     Vojtěch Svatoš
     Filip Svoboda
     Eliška Vélová
 

   Mgr. Simona Ljasovská - do 1. 10. 2023
   Mgr. Šárka Bednaříková - od 1. 10. 2023

 

Komise pro akreditaci studijních programů

   Předsedkyně    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
   Členové    prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
     prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
     prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
     prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
     prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
     doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
     doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
     

 

Komise pro výběrová řízení akademických pracovníků

   Předsedkyně    prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
   Členové    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
     doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

Komise ekonomická

   Předseda    doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
   Členové    prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
     prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
     doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
     Ing. Josef Kupčík

 

Komise pro veterinární vzdělávání

   Předsedkyně    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
   Místopředsedkyně    doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
   Tajemník    MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
   Členové    prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
     prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
     prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
     doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
     doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
     MVDr. Jakub Košťál
     Anna Hrůzová

 

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a studiu na FVHE

   Předseda    MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
   Místopředsedkyně    Ing. Josef Kupčík
    Členové    
      Odpadové hospodářství    Ing. Josef Kupčík
      Chemické látky, ochranné prostředky a oděvy, 
      dezinfekce:
   Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
      Biologické agens a toxiny    doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
      Ionizující záření    Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
      Nakládání s návykovými látkami, prekursory a léčivy    doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
      Bezpečnost v laboratořích    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
      Použití zvířat ve výuce a výzkumu    MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

Komise pro propagaci

   Předsedkyně    prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
   Členové    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
     Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
     Mgr. Šárka Bednaříková
     Mgr. Kristýna Fejtová
     Anna Hrůzová

 

Komise pro vnitřní hodnocení

   Předsedkyně    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
   Členové    prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
     doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM
     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
     doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
     MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
     MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
     Anna Hrůzová


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT