Kolegium děkana

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – děkanka

Členové

 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. - proděkanka pro vzdělávání
 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. - předsedkyně akademického senátu
 • Ing. Jiří Rotrekl - tajemník
 • Mgr. Jana Doleželová - referentka pro propagaci fakulty a styk s praxí
 • Mgr. Kristýna Mikšlová - referentka pro kvalitu činností
 • Iveta Vaňková, Lucie Hartmannová - zástupce studentů

Komise pedagogická

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Členové

 • prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
 • doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
 • Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

Studentská rada

Předseda

 • Iveta Vaňková

Členové

 • Martin Bernát
 • Martin Esterka
 • Lucie Hartmannová
 • Alexandra Lankovová
 • Annabella Maria Schmiedová
 • Iveta Vaňková
 • Nikola Rychlovská
 • Bc. Barbora Frázová
 • Karolína Vojtěchová
 • MVDr. Monika Urbanová

Komise pro akreditaci studijních programů

Předsedkyně

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM
 • prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
 • prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
 • doc. MVDr.Radka Dobšíková, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
 • doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

Komise pro výběrová řízení akademických pracovníků

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Členové

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Disciplinární komise pro studenty

Předsedkyně

 • doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Členové

 • prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
 • Mgr. Matej Tkáč
 • Bc. Martina Janušová
 • Bc. Eva Jiroušová
 • Lucie Hartmannová

Komise ekonomická

Předseda

 • doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
 • prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • Ing. JIří Rotrekl

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu na FVHE

Předseda

 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Členové

 • Ing. Jiří Rotrekl

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

 • MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

 • Ing. Simona JančíkováProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT