Kolegium děkanky

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
 • Ing. Šárka Kelnarová
 • Lukáš Kukleta

Komise pedagogická

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Členové

 • prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
 • prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
 • Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
 • Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
 • Vojtěch Svatoš

Studentská rada

Předseda

 • Lukáš Kukleta

Členové

 • Jan Bedřich
 • Kristýna Klvačová
 • Bc. Alexandra Lankovová
 • Jiří Martinovič
 • Anna Hrůzová
 • Jan Marek
 • Vojtěch Svatoš
 • Eliška Vélová
 • Mgr. Simona Ljasovská

 

Komise pro akreditaci studijních programů

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
 • prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • doc. MVDr.Petr Chloupek, Ph.D.
 • doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
 • MVDr. Petra Doleželová, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

Komise pro výběrová řízení akademických pracovníků

Předsedkyně

 • prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Členové

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

Disciplinární komise pro studenty

Předseda

 • prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Členové

 • doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
 • Mgr. Johana Zemancová
 • Anna Hrůzová
 • Kateřina Kolářová
 • Anita Šneidrová

 

Komise ekonomická

Předseda

 • doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Dipl. ECZM
 • prof. MVDR. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 
 • Ing. Šárka Kelnarová

 

Komise pro veterinární vzdělávání 

Předsedkyně

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Místopředsedkyně

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Tajemník

 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Členové

 • prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
 • prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • prof. MVDR. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 • doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
 • doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
 • MVDr. Jakub Košťál
 • Lukáš Kukleta

 

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu na FVHE

Předseda

 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Místopředsedkyně

 • Ing. Šárka Kelnarová

Členové

Odpadové hospodářství:       Ing. Šárka Kelnarová
Chemické látky:       Ing. Kristina Babincová
Biologické agens a toxiny:    doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
Ionizující záření:   Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Nakládání s návykovými látkami, prekursory a léčivy:   doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Hygiena pracovního prostředí, ochranné prostředky a oděvy,
dezinfekce, čisté a nečisté provozy aj.:  

 MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.
Bezpečnost v laboratořích:   doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Použití zvířat ve výuce a výzkumu: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

Komise pro propagaci

Předsedkyně

 • prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Členové

 • doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • Mgr. Šárka Bednaříková
 • Mgr. Kristýna Fejtová
 • Anna Hrůzová
 • Lukáš Kukleta


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT