Ústav se podílí na zabezpečení:

Konference studentské vědecké odborné činnosti (pravidelně každý rok od roku 2008, prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.)

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech bakalářských a magisterských studijních programů a zvyšování úrovně závěrečných prací studentů (bakalářské, diplomové, rigorózní) v oborech veterinární hygieny, veterinární ekologie a bezpečnosti a kvality potravin.
Organizátorem konference je Ústav ekologie a chorob zoozvířat,  zvěře, ryb a včel a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT