FVHE tradičně organizuje mezinárodní měsíční letní školu zaměřenou na hygienu potravin Letní škola Hygiena potravin – „Summer School of Food Hygiene", které se pravidelně účastní studenti z Řecka, Chorvatska, Rumunska či Polska.
Další velkou finanční podporu mobilit přináší Interní mobilitní agentura (IMA) VETUNI, kterou lze hradit náklady týkající se projektů mobility studentů bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, magisterského studijního programu a studentů doktorského studijního programu.

Pro bližší informace o možnostech mobilit kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy FVHE (hostovskym@vfu.cz) nebo navštivte stránky Sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Mezinárodní spolupráce FVHE a podíl na bilaterálních dohodách

Mezinárodní spolupráce FVHE a podíl na bilaterálních dohodách - tabulka (PDF)

 

VETUNI ERASMUS+ novinky a příležitosti LÉTO 2022 // news and opportunities SUMMER 2022

Vážení kolegové, vážení zaměstnanci VETUNI, vážení studenti VETUNI!

Jak jistě víte, že letos program ERASMUS slaví 35 let své existence, navíc Evropa označila tento rok jako Evropský rok mládeže.

S velkou radostí Vám proto chceme sdělit dobrou zprávu, kterou jsme obdrželi od Národní agentury (DZS) nyní v červnu, a ta se týká schválení grantu K131 Výzva 2022; o tento grant na mobility do zahraničí VETUNI žádala letos v únoru a uspěli jsme!

V této souvislosti Vám již nyní v dostatečném předstihu avizujeme, že VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS pro vstup do zahraničních mobilit bude vyhlášeno v září; toto výběrové řízení bude otevřené všem studentům VETUNI a to včetně studentů prvého ročníku, včetně studentů anglického programu i všech absolventů VETUNI, kdy od jejich absolutoria neuplynul rok (365 dnů), a také pro všechny učitele a všechny zaměstnance VETUNI.

Nezapomeňte sledovat tu část VETUNI webu, která se věnuje informacím ERASMUS, tj. link:

https://www.vfu.cz/cz/vyberove-rizeni-programu-erasmus

Více informací také zde: VETUNI ERASMUS+ novinky a příležitosti LÉTO 2022Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT