Bakalářský studijní program (Garant: prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.)

Popis studia a uplatnění

Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare

Zaměření studia

Bakalářská úroveň vzdělávání ve studijním programu Ochrana zvířat a welfare zahrnuje výuku směřující k získání širokých znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, chování zvířat, podmínek pohody zvířat a týrání zvířat. Dále studenti získají schopnosti laboratorní analýzy biochemické, hematologické a molekulární s využitím nejmodernějších instrumentálních metod.

Uplatnění absolventa

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání - asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • orgány státní a veřejné správy a orgány využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (policie, hasičské sbory)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami animoterapií

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Studijní program na úrovni bakalářského studia (trvajícího 3 roky) zahrnuje zejména:

 • předměty základních věd v oboru: Biologie zvířat, Ekologie zvířat, Etologie zvířat
 • předměty chovu a péče o zvířata: Výživa zvířat, Chov zvířat, Reprodukce a porodnictví zvířat
 • předměty pohody zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat: Welfare, stres, bolest a utrpení u zvířat, Welfare hospodářských zvířat (zejména skot, prasata, ovce, kozy, drůbež), Welfare koní a jezdectví, Welfare psů a kynologie, Welfare koček a zájmových zvířat (ptáci, plazi drobní savci), Welfare zoozvířat, zvířat cirkusů a opuštěných zvířat, Welfare zvěře a myslivost, Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství, Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech, Welfare handicapovaných zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Biochemické vyšetřování vzorků, Hematologické vyšetřování vzorků, Molekulární analýza vzorků, Instrumentální analýza vzorků
 • předmět ochrany zvířat: Právní předpisy v ochraně zvířat
 • předmět mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT