Bakalářský studijní program (Garant: doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.)

Popis studia a uplatnění

Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare

Zaměření studia

Bakalářská úroveň vzdělávání v oboru Ochrana zvířat a welfare zahrnuje výuku směřující k získání širokých znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, chování zvířat, podmínek pohody zvířat a týrání zvířat. Dále studenti získají schopnosti laboratorní analýzy biochemické, hematologické a molekulární s využitím nejmodernějších instrumentálních metod.

Uplatnění absolventa

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání - asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • orgány státní a veřejné správy a orgány využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (policie, hasičské sbory)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami animoterapií

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Studijní obor na úrovni bakalářského studia (trvajícího 3 roky) zahrnuje zejména:

 • předměty základních věd v oboru: Biologie zvířat, Ekologie zvířat, Etologie zvířat
 • předměty chovu a péče o zvířata: Výživa zvířat, Chov zvířat, Reprodukce a porodnictví zvířat
 • předměty pohody zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat: Welfare, stres, bolest a utrpení u zvířat, Welfare hospodářských zvířat (zejména skot, prasata, ovce, kozy, drůbež), Welfare koní a jezdectví, Welfare psů a kynologie, Welfare koček a zájmových zvířat (ptáci, plazi drobní savci), Welfare zoozvířat, zvířat cirkusů a opuštěných zvířat, Welfare zvěře a myslivost, Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství, Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech, Welfare handicapovaných zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Biochemické vyšetřování vzorků, Hematologické vyšetřování vzorků, Molekulární analýza vzorků, Instrumentální analýza vzorků
 • předmět ochrany zvířat: Právní předpisy v ochraně zvířat
 • předmět mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT