Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Navazující magisterský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

Zaměření studia

Studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení se zvířaty a pro kontrolu těchto podmínek.  
NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE směřuje k získání znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti patologické výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, poruch chování zvířat, podmínek veterinární péče o zvířata. Obsahuje kontrolu dozoru nad ochranou zvířat proti týrání dle platné legislativy. Součástí oboru je také analýza zdraví a nemoci zvířat směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu, bolesti, utrpení, poruch vnitřního prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na úrovni parazitární, bakteriologické, virologické, mykologické a další.

Uplatnění absolventa

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání – asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií, a nebo jinými formami animoterapií
 • studium doktorského studijního programu
 • akademický pracovník na VŠ

Požadavky a předpoklady – více ZDE

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu zahrnujícím odpovídající rozsah vzdělání v ochraně a welfare zájmových, hospodářských, pokusných a volně žijících zvířat, základů veterinární péče, laboratorní diagnostiky a legislativy. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Studijní program obsahuje prohloubení znalostí:

 • předměty: Pohoda zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat, Poruchy zdraví z výživy zvířat, Poruchy zdraví související se zoohygienou, Poruchy chování zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Laboratorní diagnostika poruch vnitřního prostředí, Laboratorní diagnostika stresu, bolesti a utrpení u zvířat, Parazitologické a infektologické vyšetřování vzorků
 • předměty ochrany zvířat: Státní správa v ochraně zvířat, Marketing management v ochraně zvířat, Mediální komunikace v ochraně zvířat, Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny, Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • předměty péče o zdraví zvířat: Nemoci přežvýkavců, prasat a drůbeže, Nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, Státní veterinární péče
 • předměty mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti kontroly dozoru nad ochranou zvířat

Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Úspěšným absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a udělen titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

Profil absolventa

Absolvent NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE:

 • umí rozpoznat poruchy chování a zdraví zvířat z nevhodné výživy či podmínek chovu
 • umí rozpoznat nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže a nákazy zvířat
 • zná činnost státní veterinární správy a institucí v ochraně zvířat
 • ovládá laboratorní diagnostiku stresu, bolesti a utrpení u zvířat a umí interpretovat výsledky vyšetření
 • umí řešit tvůrčím způsobem i nejsložitější problémy ochrany zvířat, a to na úrovni státní a veřejné správy, v organizacích, institucích a podnicích i v ostatních lidských činnostech


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT