Bakalářský studijní program (Garant: doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA


Termín pro podání přihláškydo 15. dubna 2021

Přijímací zkoušky probíhají formou SCIO testů z biologie. V dubnu nebo květnu mají uchazeči o studium jeden termín za výhodnou cenu za 390,- Kč. Po převedení E - přihlášky do přijímacího řízení vám společnost SCIO zašle slevový kupón. Alternativou testu z biologie jsou OSP testy (percentil 70 a výše), resp. průměr z vysvědčení do 1,25 v každém roce studia.

Více info viz níže - Podmínky přijetí ke studiu.

 Součástí elektronické přihlášky je:

  • závěrečné vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku
  • doklad o zaplacení poplatku 500,- Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, prosím, doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky.
  
Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, Tel: +420 54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 72

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY
PŘÍPRAVNÝ KURZProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT