Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

Nově bez přijímací zkoušky!!!

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA
Termín pro podání přihláškydo 31. března 2022

Součástí elektronické přihlášky je:

  • průměr za 1., 2., 3. ročník bc. studia
  • doklad o zaplacení poplatku 300,- Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Adresa: 
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Hana Šírová, Tel: +420 54156 2671, E-mail: sirovah@vfu.cz

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 48

  • Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

 

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT