Ochrana zvířat a welfare – seznam předmětů

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Veterinární hygiena a ekologie
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Ochrana zvířat a welfare
 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost
Státnice:
 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků
Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Ochrana zvířat a welfare
 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat
Státnice:
 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Nemoci potravinových zvířat
 • Metodologie bakalářské práce
Magisterský studijní program Veterinární lékařství
Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Ochrana zvířat


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT