Ochrana zvířat a welfare – seznam předmětů

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Veterinární hygiena a ekologie
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Ochrana zvířat a welfare
 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost
Státnice:
 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků
Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Ochrana zvířat a welfare
 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat
Státnice:
 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Nemoci potravinových zvířat
 • Metodologie bakalářské práce
Magisterský studijní program Veterinární lékařství
Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Ochrana zvířat


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT