Fakulta Veterinární hygieny a ekologie vydala pokyn děkanky - důležité.

Opatření děkanky FVHE v souvislosti se zajištěním výuky studentů v době mimořádných opatření

Vážené studentky a studenti, vážení vyučující,

v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 491 z 30. 4. 2020 a v souladu s Opatřením rektora VFU Brno ze dne 5. 5. 2020 (č. j. 9110/20/195) bude výuka a ukončení předmětů, dále obhajoby závěrečných prací a státní zkoušky na FVHE probíhat dle upraveného rozpisu výuky ze dne 4. 5. 2020 (Příloha 1) a současně při splnění všech podmínek dále uvedených.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT