Akademický rok 2019/2020 začíná 1. 9. 2019 a končí 31. 8. 2020

Zimní semestr 2019/2020

Termín

Akce

2.9.2019 - 13.9.2019

zápisy do studia

16. 9. 2019 – 13. 12. 2019

výuka (13 týdnů)

16. 12. 2019 – 31. 12. 2019

studijní volno

2. 1. 2020 – 7. 2. 2020

zkouškové období (5 týdnů)

10. 2. 2020 – 14. 2. 2020

zimní prázdniny

Organizace výuky v 6. roce studia v  programu Veterinární hygiena a ekologie 2019/2020

 ROZVRHY SI KAŽDÝ STUDENT NAJDE VE STAGU

Letní semestr 2019/2020

Termín

Akce

17. 2. 2020 – 22. 5. 2020

výuka (14 týdnů)

25. 5. 2020 – 3. 7. 2020

zkouškové období (6 týdnů)

7. 7. 2020 – 31. 8. 2020

letní prázdniny

Časový plán blokové výuky v letním semestru
Odborné praxe v rámci studia - informační brožura 

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu a počítačovém  programu STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT