Akademický rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021

Zimní semestr 2020/2021

Termín

Akce

01. 09. 2020 – 18. 09. 2020

zápisy do studia

21. 09. 2020 – 18. 12. 2020  

výuka (13 týdnů)

21. 12. 2020 – 31. 12. 2020 

studijní volno

04. 01. 2021 – 05. 02. 2021  

zkouškové období (5 týdnů)

08. 02. 2021 – 12. 02. 2021

zimní prázdniny

Organizace výuky v 6. roce studia v  programu Veterinární hygiena a ekologie 2020/2021

Organizace výuky v 3. roce studia v bc. programu BKP 2020/2021

Organizace výuky v 3. roce studia v bc. programu OZW 2020/2021

Organizace výuky v 3. roce studia v bc. programu ZNG 2020/2021

Organizace výuky v 2. roce studia v nav.mgr. programu BKP 2020/2021

Organizace výuky v 2. roce studia v nav.mgr. programu OZW 2020/2021

Organizace výuky v 2. roce studia v nav.mgr. programu ZNG 2020/2021

ROZVRHY SI KAŽDÝ STUDENT NAJDE VE STAGU

Letní semestr 2020/2021

Termín

Akce

15. 02. 2021 – 21. 05. 2021  

výuka (14 týdnů)

24. 05. 2021 – 02. 07. 2021

zkouškové období (6 týdnů)

05. 07. 2021 – 31. 08. 2021  

letní prázdniny

Časový plán blokové výuky v letním semestru

Zvláštní rozpis výuky platí pro:

  • 6. ročník magisterského studijního programu,
  • letní semestr 3. ročníku studia bakalářského studijního programu,
  • letní semestr 2. ročníku studia navazujícího magisterského studijního programu.

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musejí být zapsány ve výkazu o studiu a počítačovém programu STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT