Sekretariát


Nevřalová Marta
Tel :  + 420 541 56 2711
E-mail: nevralovam@vfu.cz

Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.


Docenti

Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D (VÚVeL)
Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D

Odborní asistenti

Ing. Bartáková Klára, Ph.D.
MVDr. Bednářová Ivana, Ph.D.
RNDr. Borkovcová Ivana, Ph.D.
MVDr. Bursová Šárka, Ph.D.
MVDr. Dluhošová Sandra, Ph.D.
Mgr. Dušková Marta, Ph.D.
MVDr. Králová Michaela Ph.D. - mateřská dovolená
MVDr. Navrátilová Pavlína. Ph.D.
MVDr. Necidová Lenka, Ph.D.
Zajíčková Marcela -  mateřská dovolená
MVDr. Šťástková Zora, Ph.D.

 

Asistenti

Mgr. Pospíšil Jan
Mgr. Tkáč Matej
Ing. Škraňková Zuzana 

 
Neakademičtí pracovníci

Ekartová Jarmila
Churey Alina - mateřská dovolená
Ing. Kaniová Lenka - mateřská dovolená
Kartousová Alena
Mrg. Skočková Alena, Ph.D.
Pialková Kristýna
Vítková Dagmar
Ing. Zachovalová Hana, Ph.D. - mateřská dovolená
Ing. Zachovalová Hana, Ph.D. - mateřská dovolená
Zehnalová Jana

 

Studenti doktorského studijního programu

MVDr. Kučerová Dana
Mgr. Tkáč Matej
Ing. Pospíšilová Lucie


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT