Sekretariát


Nevřalová Marta
Tel :  + 420 541 56 2711
E-mail: nevralovam@vfu.cz

Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.


Docenti

Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D (VÚVeL)
Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D

Odborní asistenti

Ing. Bartáková Klára, Ph.D.
MVDr. Bednářová Ivana, Ph.D.
RNDr. Borkovcová Ivana, Ph.D.
MVDr. Bursová Šárka, Ph.D.
MVDr. Dluhošová Sandra, Ph.D.
Mgr. Dušková Marta, Ph.D.
MVDr. Králová Michaela Ph.D. - mateřská dovolená
MVDr. Navrátilová Pavlína. Ph.D.
MVDr. Necidová Lenka, Ph.D.
Zajíčková Marcela -  mateřská dovolená
MVDr. Šťástková Zora, Ph.D.

 

Asistenti

Mgr. Pospíšil Jan
Mgr. Tkáč Matej
Ing. Škraňková Zuzana 

 
Neakademičtí pracovníci

Ekartová Jarmila
Churey Alina - mateřská dovolená
Ing. Kaniová Lenka - mateřská dovolená
Kartousová Alena
Mrg. Skočková Alena, Ph.D.
Pialková Kristýna
Vítková Dagmar
Ing. Zachovalová Hana, Ph.D. - mateřská dovolená
Ing. Zachovalová Hana, Ph.D. - mateřská dovolená
Zehnalová Jana

 

Studenti doktorského studijního programu

MVDr. Kučerová Dana
Mgr. Tkáč Matej
Ing. Pospíšilová Lucie


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT