Docenti

Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Odborní asistenti

MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.
Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA – mateřská dovolená
Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Mgr. Ing. Bohdana Mrňousová, Ph.D. (roz. Janštová) - mateřská dovolená
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Asistenti

Mgr. Kateřina Dorotíková

Studenti doktorských studijních programů

Mgr. Jan Strejček 
Mgr. Ing. Simona Křepelová 
MVDr. Pavel Groh 
Mgr. Kateřina Dorotíková 

Laboranti

Bc. Roman Daniel
Dagmar Hloušková
Věra Slámová
Mgr. Denisa Svobodová
Marie Šancová

Ostatní zaměstnanci

Ludmila Hrdová
Marta Tausová

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT