Vedení fakulty

Děkanka

Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

+420 5 4156 2796

+420 602 116 956

tremlovab@vfu.cz

Sekretariát děkana

Ing. Dana Skálová
Tel.: +420 54156 2796
Mobil: 602 116 871
E-mail: skalovad@vfu.cz            

Proděkan pro vzdělávání

doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Tel.: +420 54156 2784
E-mail: dobsikovar@vfu.cz        

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Tel.:  +420 54156 2777
E-mail: hostovskym@vfu.cz      

Tajemník

Ing. Luděk Vítoslavský
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2795
E-mail: vitoslavskyl@vfu.cz

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT