Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) jsou samosprávnými orgány fakulty Akademický senát fakulty, děkan, Vědecká rada fakulty a Disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Fakultu na úseku výkonném řídí děkan. Děkana zastupují proděkani – proděkan pro vzdělávání, proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a proděkan pro strategii a rozvoj. Hospodářský a správní chod fakulty řídí tajemník. Samosprávná činnost je na fakultě realizována prostřednictvím Akademického senátu. Problematika vzdělávací a vědecké činnosti je projednávána ve Vědecké radě fakulty. Pro potřebu efektivního řízení fakulty zřizuje děkan poradní orgány děkana, zejména Kolegium děkana, dalšími poradními orgány děkana jsou odborné komise. Administrativní činnost fakulty zabezpečuje děkanát fakulty.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT