Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2023

Kontakt:
Zdeňka Fejtová
Tel: +420 54156 2798
e-mail: fejtovaz@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Přijímací řízení probíhá na základě posouzení prospěchu ze SŠ

  • posuzuje se prospěch ze závěrečných vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku

 

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVINZDE

Součástí E-přihlášky je:

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky

 

Počet přijímaných studentů: 48

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT