Přihlášky na FVHE můžete podávat do 30. 4. 2023. Tak neváhejte a přidejte se k nám ❤.

V případě vyhlášení 2. kola bude možné podávat přihlášky do 31. 7. 2023.
Přihlášky do bakalářského studijního programu Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí podávejte až do 15. 8. 2023.

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů na akademický rok 2023/24:

 


Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie – MVDr.

E-přihláška: do 30. 4. 2023
Poplatek: 500 Kč

 • přijímací test z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia (doba trvání 120 minut, 37 otázek z každého předmětu = 74 celkem) – max. možný celkový počet získaných bodů je 74
 • Termín konání přijímací zkoušky do MSP: 20. a 21. 6. 2023

přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří:

 • dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř roků studia SŠ ­­
 • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil rovný nebo vyšší 75
 • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Biologie nebo Chemie percentil rovný nebo vyšší 80

– tito uchazeči získávají maximální počet bodů, tj. 94

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně oveřené kopie maturitního vysvědčení do 30. 6. 2023
 • Veterinární hygiena a ekologie (MSP)

Bakalářské studijní programy - Bc.

E-přihláška: do 30. 4. 2023
Poplatek: 300 Kč

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně oveřené kopie maturitního vysvědčení do 30. 6. 2023
 •   Veterinární ochrana veřejného zdraví (BSP)
   NOVĚ OTEVŘENÝ PROFESNĚ ZAMĚŘENÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
 • Bezpečnost a kvalita potravin (BSP)
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (BSP)
 • Ochrana zvířat a welfare (BSP)

E-přihláška do BSP Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí: do 15. 8. 2023
Poplatek: 300 Kč

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně oveřené kopie maturitního vysvědčení do 15. 8. 2023
 • Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí (BSP)
   ! OTEVŘELI JSME PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM !  

Navazující magisterské studijní programy - Mgr.

E-přihláška: do 30. 4. 2023
Poplatek: 300 Kč

 • prospěch z  (ze všech ročníků studia mimo SZZ) – max. možný celkový počet získaných bodů je 50
 • + mimořádné aktivity nad rámec VŠ – konference, soutěže, vědecké a odborné publikace atd. – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení vysokoškolského diplomu a diploma supplementu do 12. 7. 2023
 • Bezpečnost a kvalita potravin (NMSP)
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (NMSP)
 • Ochrana zvířat a welfare (NMSP)Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT