Mapa areálu

mapa VFU Brno

 • 1 Rektorát, Karierní a poradenské centrum, Studijní a poradenské centrum, Podatelna
 • 2 Posluchárna 10, 11
 • 3 Hospodářská správa
 • 4 Klinika chorob přežvýkavců a prasat (oddělení chorob prasat), Klinická laboratoř pro velká zvířata
 • 5 Jízdárna
 • 6 Institut celoživotního vzdělávání (učebna), Posluchárna 9
 • 7 Klinika chorob koní, Klinika chorob přežvýkavců a prasat (oddělení chorob přežvýkavců), Posluchárna 2
 • 8 Posluchárna
 • 9 Posluchárna
 • 10 Ústav tělesné výchovy a sportu (tělocvična, kurty)
 • 11 Akreditovaný zvířetník Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie
 • 12 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (oddělení hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků), Posluchárna prof. Lenfelda
 • 13 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (oddělení hygieny a technologie masa a masných výrobků, oddělení gastronomie)
 • 14 Klinika chorob přežvýkavců,
 • 15 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
 • 18 Ústav technologie léků
 • 22 Ústav farmakologie a farmacie, Ústav genetiky, CEITEC
 • 23 Ubytovací a stravovací centrum
 • 24 Studijní a informační středisko: Děkanát a studijní oddělení FVHE, Děkanát a studijní oddělení FVL, Institut celoživotního vzdělávání, Archiv, Depozitář, Ústav cizích jazyků, Univerzitní knihovna, Ústav dějin veterinárního lékařství a farmacie
 • 25 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Posluchárna
 • 28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Ústav patologické morfologie a parazitologie, Posluchárna 4 + Patologie
 • 29 Aula
 • 30 Centrum informačních technologií
 • 31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Posluchárna Biologie
 • 32 Ústav  ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, Posluchárna (dočasně je zde přestěhovaný Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu)
 • 33 Ústav patologické morfologie a parazitologie
 • 34 Ústav anatomie, histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Posluchárna 3, Porážka jatečních zvířat
 • 35 Vrátnice
 • 43 Klinika chorob psů a koček, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Klinická laboratoř pro malá zvířata, Posluchárna 1
 • 44 Posluchárna 8, Ústav chemických léčiv, Ústav humánní farmakologie a toxikologie (v nájmu MUNI PHARM)
 • 45 Ústav aplikované farmacie, Ústav přírodních léčiv, Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, Centrální laboratoře, Unie studentů farmacie (v nájmu MUNI PHARM)
 • 46 Provozní centrum pro studenty
 • +  VLEVO - Ambulance a pohotovost pro velká zvířata
 • +  VPRAVO - Ambulance a pohotovost pro malá zvířata
 • Zdravotní středisko


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT