Mapa areálu

mapa VFU Brno

 • 1 Rektorát, Karierní a poradenské centrum, Studijní a poradenské centrum, Podatelna
 • 2 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Posluchárna 10, 11
 • 4 Klinika chorob přežvýkavců a prasat, Klinická laboratoř pro velká zvířata
 • 5 Jízdárna
 • 7 Klinika chorob koní, Klinika chorob přežvýkavců a prasat (oddělení chorob přežvýkavců), Posluchárna 2
 • 10 Ústav tělesné výchovy a sportu (tělocvična, kurty)
 • 12 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (oddělení hygieny a technologie mléka), Posluchárna 5
 • 13 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (oddělení hygieny a technologie masa)
 • 14  Klinika chorob přežvýkavců
 • 15 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
 • 18 Ústav technologie léků
 • 22 Ústav farmakologie a farmacie, Ústav genetiky, CEITEC
 • 23 Ubytovací a stravovací centrum
 • VLEVO - Ambulance a pohotovost pro velká zvířata
 • VPRAVO - Ambulance a pohotovost pro malá zvířata
 • Zdravotní středisko
 • 24 Děkanát a studijní oddělení FVL, Děkanát a studijní oddělení FVHE, Studijní a informační středisko - univerzitní knihovna, Institut celoživotního vzdělávání, Archiv, Depozitář, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství a farmacie, Kabinet dějin veterinárního lékařství a farmacie
 • 25 Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
 • 28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Ústav patologické morfologie a parazitologie, Posluchárna 4 + Patologie
 • 29 Aula
 • 30 Centrum informačních technologií
 • 31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Posluchárna Biologie
 • 32 Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, Posluchárna 6
 • 33  Ústav patologické morfologie a parazitologie
 • 34 Ústav anatomie, histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Posluchárna 3, Porážka jatečních zvířat
 • 43 Klinika chorob psů a koček, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Klinická laboratoř pro malá zvířata, Posluchárna 1
 • 44 Posluchárna 8, Ústav chenických léčiv, Ústav humánní farmakologie a toxikologie
 • 45 Ústav aplikované farmacie, Ústav přírodních léčiv, Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, Centrální laboratoře
 • 46 Provozní centrum pro studenty


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT