Studijní plány a oborové rady původních DSP oborů (platné do r. 2023)

Oborové rady - zde

Obor: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Fyziologie

zkouška

30

3

Veterinární biochemie* /Veterinární chemie*/ Veterinární biofyzika* Biologie* /Radiobiologie* /Chemie potravin*

zkouška

30

4

Analytická chemie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární chemie*/Veterinární biochemie*/ Veterinární biofyzika*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška


Obor: Veterinární ekologie

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Odpady potravinářské výroby* /Odpady z chovů hospodářských zvířat*

zkouška

30

3

Veterinární ekotoxikologie* /Veterinární toxikologie*

zkouška

30

4

Ekologická legislativa*/ Nákazy zvířat*/ Patologická morfologie*/ Radiobiologie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární ekologie

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

Obor: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Nákazy zvířat* /Veterinární ekologie*

zkouška

30

3

Veterinární hygienický dozor* /Veterinární legislativa*

zkouška

30

4

Veterinární toxikologie* /Výživa zvířat* /Veterinární statistika*

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

30

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veřejné veterinární lékařství* /Ochrana zvířat*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

Obor: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Veterinární biochemie

zkouška

30

3

Fyziologie

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Výživa a dietetika zvířat

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Toxikologie, Farmakologie, Veterinární ekologie, Analytická chemie, Zoohygiena, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Výživa člověka, **Státní doktorská zkouška


Obor: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Patologická morfologie

zkouška

30

3

Nákazy zvířat

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Choroby zvěře, volně žijících zvířat zoozvířat, ryb a včel

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Výživa a dietetika zvířat, Toxikologie a farmakologie, Mikrobiologie a imunologie, Veterinární ekologie, Parazitologie, **Státní doktorská zkouška

Obor: Hygiena a technologie potravin

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Chemie potravin

zkouška

30

3

Mikrobiologie potravin

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Hygiena a technologie potravin

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět: Výživa člověka, Hygiena a technologie masa a masných výrobků, Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Veterinární hygienický dozor, Nákazy zvířat, Prohlídka jatečných zvířat a masa, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Hygiena drůbežích produktů, HACCP **Státní doktorská zkouška

Obor: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Chemie* /Chemie potravin*

zkouška

30

3

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

4

Soudní veterinární lékařství* /Potravinářská legislativa*

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární toxikologie* /Toxikologie potravin*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

Minimálně 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Výživa zvířat, Patologická fyziologie, Patologická anatomie, Výživa člověka
**Státní doktorská zkouškaProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT