13. 09. 2022, 10:00-14:30, budova 24/166 SIC - Multifunkční místnost VETUNI Brno

Brno – Seminář pro laickou spotřebitelskou i odbornou veřejnost

Projekt NAZV QK1910100

 

Seminář bude zaměřen na téma reformulací potravin ve vybraných oblastech. V rámci semináře budete mít možnost dozvědět se novinky o aktuálním tématu reformulací potravin a setkat se s odborníky z potravinářství.

Přihlášení k semináři zde!

Účast je bezplatná.

Přednášející:

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.; Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.; Ing. Marcela Sluková, Ph.D.; doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA; Ing. Irena Němečková, Ph.D.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Datum konání:

13. 9. 2022

Čas konání:

10:00 – 14:30

Místo konání:

budova 24/166 SIC – Multifunkční místnost VETUNI Brno

Kontakt – další informace:

Projekt č. QK1910100 Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků je podpořen z „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025: ZEMĚ“.

Kontakt: Ing. Magdaléna Hrubá; e-mail: hrubam@vscht.cz

 

Neváhejte a přijďte se dozvědět novinky o zajímavém tématu, které je aktuální v ČR i v Evropě!

 

Program:

ČAS

TÉMA

TĚŠÍ SE NA VÁS PŘEDNÁŠEJÍCÍ

09:30-10:00

Registrace

 

10:00-10:30

Úvodní slovo a novinky v projektu

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT Praha)

10:30-11:00

Brno: Reformulované výrobky a jejich využití v nutriční terapii

Bc. Barbora Slanařová; Mgr. Věra Andrášková (Masarykův onkologický ústav)

11:00-11:30

Méně tuku i méně soli v reformulovaných tepelně opracovaných masných výrobků: vliv na kvalitu

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA (VETUNI)

11:30-12:30

Přestávka na oběd

 

12:30-13:00

Nové trendy úpravy senzorických a nutričních vlastností pekařských výrobků

doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.; Ing. Pavel Skřivan, CSc. (VŠCHT Praha)

13:00-13:30

Snižování obsahu soli v lisovaných bílých sýrech

Ing. Irena Němečková, Ph.D.; Ing. Šárka Trešlová; Jan Forejt; Zdeněk Švandrlík (Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.)

Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D.; Ing. Štěpán Marhons; doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. (VŠCHT Praha)

13:30-14:00

Přestávka na kávu

 

14:00-14:30

Reformulace potravin v rámci systému Českých cechovních norem

Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek 2022

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.)

 

 

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT